fbpx
Psst...vill du veta vår hemlighet?

Medarbetarundersökning för att öka värderingen av ditt företag

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Medarbetarundersökning företagsvärdering

Kan din medarbetarundersökning påverka värderingen av ditt företag?

Sannolikt kommer inte endast din medarbetarundersökning att lösa det hela, men med rätt typ av medarbetarundersökning så får du en stabil grund att arbeta på för att utveckla ert medarbetarengagemang. Om om ni ökar ert medarbetarengagemang så kommer ni garanterat att öka värdet på ert företag. 

Medarbetarengagemang är den viktigaste nyckeln till att lyckas, oavsett vad du vill göra och uppnå.

Håller du med?

Puls Solutions intervjuade drygt 60 HR chefer i Sverige under hösten 2017 och 100% av HR cheferna höll med om att detta påstående är sant. Vi ställde även frågan: om det nu är så att medarbetarengagemang är nyckeln till att lyckas, har ni detta som prioritet ett i er affärsstrategi?

Tyvärr var det endast 30% som svarade ”JA” på den frågan. Vad kan detta bero på?

Medarbetarengagemang – en outnyttjad guldgruva

Verksamheter investerar miljonbelopp varje år i förbättringar av sin värdekedja. Det kan vara nya maskiner, nya lokaler, förbättras logistik eller nya affärssystem. Detta hjälper såklart verksamheterna att bli bättre men där finns en guldgruva som ofta är outnyttjad till sin fulla potential: medarbetarengagemanget.

Du har säkert läst och hört talas om rapporterna från Gallup att endast 1 av 6 är engagerade på jobbet. Traditionellt arbetar man med att mäta och samla in åsikter som analyseras och presenteras på olika sätt. Datan samlas in antingen genom pulsande medarbetarundersökningar eller årliga traditionella medarbetarundersökningar. Många lägger väldigt stort fokus på att analysera och presentera datan och åsikterna. Där det ofta brister är att snabbt genomföra förbättringar och åtgärder. Cheferna vet sällan var de ska börja och vad de ska göra. Handlingsplanerna som tas fram blir ofta för tunga att hantera och sällan genomförda på ett bra sätt. Om inget görs så blir medarbetarna ännu mer oengagerade – man har lagt ner tid och energi på att svara på medarbetarundersökningen men ingen verkar bry sig om att agera.

Bevisligen fungerar alltså inte detta arbetssätt optimalt för då hade fler varit engagerade på jobbet.

Hur du istället kan jobba är genom en agil process i små kontinuerliga steg och med ett verktyg som inte bara mäter utan även avlastar och hjälper chefer och medarbetare att direkt ta actions och påverka där de kan redan idag. Här kan läsa mer om vår metodik – Return On Engagement och vår coachande medarbetarundersökning: PulsMeter.

Vad händer med företagets värdering om vi ökar medarbetarengagemanget?

Här är några exempel från forskningen:

  • Organisationer med i genomsnitt 9,3 engagerade medarbetare för varje oengagerade medarbetare hade under 2010-2011 147% högre vinst per aktie jämfört med deras konkurrenter (Gallup State of the American Workplace Report 2013)
  • Säljavdelningar som låg bland de 25% högsta i termer av medarbetarnas upplevda engagemang, hade i snitt ca 600 – 800 tkr högre omsättning än övriga (Harter mfl., 2002)
  • Företag som låg bland de 25% högsta i termer av medarbetarengagemang hade 41% lägre kvalitetsdefekter, 22% högre lönsamhet, 21% högre produktivitet och 10% högre kundnöjdhet än de 25% av företagen med lägst engagemang (Gallup State of the American Workplace Report 2013)

Teknikerna för att värdera ett företag skiljer sig åt men vi kan vara överens om att om vinsten, försäljningen, kundnöjdhet och produktivitet ökar så kommer företagets värdering också att öka.

”Jag arbetar med HR och jag ökar företagets värdering”

HR som ofta äger processen för medarbetarundersökning och medarbetarengagemang har en fantastisk möjlighet att visa hur man genom denna process direkt kan påverka företagets värdering. Att arbeta med medarbetarengagemang får inte längre bara vara en fråga som görs en gång om året, det är något vi kontinuerligt måste arbeta med och förbättra, på samma sätt som man kontinuerligt förbättrar sin produktion och försäljning.

HR är en strategisk resurs som äger nycklarna till guldgruvan: processerna och verktygen för att mäta och driva medarbetarengagemang där ofta medarbetarundersökningen är en viktig plattform. Det är dags att ta fram de rätta nycklarna och börja arbeta med medarbetarengagemang på ett nytt sätt för att visa hur arbetet påverkar era affärsresultat och er företagsvärdering.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Att arbeta på distans har blivit alltmer populärt på senare år, och det finns gott om skäl till det. Som vi pratade …

Bakgrund Trelleborgs Energi ägs av Trelleborgs kommun och är Trelleborgarnas eget energibolag som gör staden ljusare, varmare och smartare. Trelleborgs Energi är …

AI har potential att revolutionera hur organisationer jobbar med medarbetarengagemang och välmående Artificiell intelligens (AI) har potential att revolutionera hur organisationer arbetar …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!