Företagskultur – faktorer du inte får glömma

företagskultur

Vad är en företagskultur och hur bygger du en bra sådan i ditt företag?

Läser du definitionen av företagskultur på Wikipedia så lär du dig bland annat att:

”Företagskultur är ett företags formella och informella fasta vanor, bruk och attityder.

Företagskulturen byggs upp av dem som arbetar i företaget, mer eller mindre styrt och påverkat av företagsledningen.

Företagskultur präglas av sina gemensamma värderingar som utgör företagets handlande ut mot kund, intressenter samt agerande och ståndpunkt som medarbetare och chefer visar utåt, dvs. kulturen består av värderingarna och värden som de tillsammans utstrålar både utåt och inåt. Företagskulturen påverkar vilka människor som kan komma att trivas i företaget och är alltså en viktig parameter att ta hänsyn till vid rekrytering.”

Men hur gör du då för att skapa en bra företagskultur?

Det enkla svaret är att man som företagsledning tar fram ett antal värden som man vill att företaget ska uppfylla, kommunicerar dessa till medarbetare och hoppas att alla lever som man lär. Men, så enkelt är det ju inte.

I dagens medarbetarvärld har det blivit allt viktigare att arbetsplatsen inte endast är en plats man går till för att utföra saker och sedan få en lön utbetald. Medarbetarna vill ha mening med sin insats både individuellt och som kollektiv. Man vill ha ett högre syfte med det man gör.

Men företagskulturen kräver mer än så för att attrahera och behålla medarbetare. Företagskulturen kräver en större insats idag än endast definierade värderingar och meningsfulla arbetsuppgifter.

Företagskulturen bygger på människor och gemenskap som ett fundament för framgång. Ledningen avkrävs ett större ansvar än endast meningsfulla arbetsuppgifter, bra arbetsmiljö och ersättning.

Ord och uttryck som förtroende, respekt, empati, transparens och mer mänsklig interaktion måste lyftas fram som viktiga i ett företag som vill vara framgångsrikt, på alla plan.

Medarbetaren vill bli sedd även som personen bakom den ”anställde”, vill känna tillhörighet till gruppen, teamet, organisationen och känna sig trygg i sin organisation. Arbetsplatsen har blivit mer än bara en arbetsplats, mer en plats där den enskilde medarbetaren går för att känna sig sedd och behövd, för den man är som person även bortom sina faktiska kompetenser.

Företag idag behöver ta ett ansvar för att anställa eller utbilda ledare som är, utöver klassiska ledaregenskaper, inlyssnande, empatiska och respektfulla för gruppens och individens behov för att kunna nå den fulla potentialen för både medarbetare och företag.

Vi på Puls Solutions jobbar dagligen med medarbetarutveckling för att skapa det vi kallar Return on Engagement – att bygga medarbetarutveckling för att nå affärsmål. Ring eller maila så berättar vi mer!

Coachande medarbetarundersökning

Join the discussion One Comment

Leave a Reply