ROI Rekrytering använder Puls för att mäta och driva medarbetarengagemang

By mars 6, 2018Kundcase
ROI Rekrytering PulsMeter

 

ROI Rekrytering använder Puls för att mäta och driva engagemang, välmående och affärsresultat.

Roi Rekrytering gör din rekrytering enklare, säkrare och mer kostnadseffektiv. ROI Rekrytering valde att arbeta med Puls för att få ett verktyg som inte bara mäter utan även coachar medarbetarna i hur man ska agera.

”Puls är enkelt att använda och hjälper oss att fokusera på hur vi ska agera utan att vi behöver göra tunga analyser och långa åtgärdsplaner. Puls hjälper våra chefer i vad som är viktigast att fokusera på och får våra medarbetare att vara mer delaktiga i hur vi ska förbättra oss” säger Jenny Sandén, marknadschef på ROI Rekrytering. 

Puls Engagemangsplattform är en AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Leave a Reply