ROI Rekrytering använder PulsMeter för att mäta och driva medarbetarengagemang

By mars 6, 2018Kundcase
ROI Rekrytering PulsMeter

 

ROI Rekrytering använder PulsMeter för att mäta och driva engagemang, välmående och affärsresultat.

Roi Rekrytering gör din rekrytering enklare, säkrare och mer kostnadseffektiv. ROI Rekrytering valde att arbeta med PulsMeter för att få ett verktyg som inte bara mäter utan även coachar medarbetarna i hur man ska agera.

”PulsMeter är enkelt att använda och hjälper oss att fokusera på hur vi ska agera utan att vi behöver göra tunga analyser och långa åtgärdsplaner. PulsMeter hjälper våra chefer i vad som är viktigast att fokusera på och får våra medarbetare att vara mer delaktiga i hur vi ska förbättra oss” säger Jenny Sandén, marknadschef på ROI Rekrytering. 

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.

Coachande medarbetarundersökning

Leave a Reply