Tio tips till chefer som vill öka medarbetarengagemang

By februari 28, 2018För Chefen
Tio-sätt-att-öka-medarbetarengagemang

Att skapa rätt förutsättningar för ett ökat medarbetarengagemang är egentligen förvånansvärt enkelt. Men trots detta så visar undersökning efter undersökning att det finns stor potential för förbättring.

Här kommer 10 tips på vad du som chef kan göra för att öka medarbetarengagemanget i din grupp:

  1. Bygg förtroende. Du kan inte ge dina medarbetare frihet, flexibilitet eller ansvar om ni inte har ett grundläggande förtroende mellan varandra. Du som chef bygger förtroende bl.a genom att visa öppenhet, vara rak, tydlig och tala sanning. Håll dina löften, lyssna och var närvarande, behandla din personal lika och var dig själv. Led som du är!
  2. Ha realistiska förväntningar. En orsak till hög stress och ångest hos dina medarbetare är att de har förväntningar och krav på sig som de inte kan leva upp till. Rannsaka dig själv och ditt ledarskap: vilka förväntningar har du på dina medarbetare? Är de realistiska och hanterbara? Om du hade haft dig själv som chef, hade du då tyckt att de förväntningar som du ställer är rimliga?
  3. Belöna när någon gör något bra. Ta inte dina anställdas prestation för givet utan var uppmärksam på beteende som du vill med se mer av och förstärk dessa genom belöning. En belöning behöver inte vara monetär utan ofta är det mer motiverade att få beröm (gärna inför chefens chef) och bli sedd för det man gör, se medarbetaren i ögonen, ta i hand och tacka för prestationen!
  4. Tacka när någon berättar om ett misstag de har gjort. Att göra misstag är ofta väldigt utvecklande och skapar lärande. Skapa en kultur där det är OK att göra misstag och fråga vad medarbetaren lärt sig av det. Tacka när en medarbetare vågar träda fram och berätta om misstaget. Ofta är det mycket bättre att du som chef får reda på det tidigt och kan på det sättet stötta din medarbetare i hur hen kan rätta till det. Var helt enkelt tacksam när dina medarbetare vågar berätta om sina misstag.
  5. Kommunicera mer än vad du tror att du behöver. En tydlig kommunikation skapar öppenhet och brist på kommunikation skapar frustration på arbetsplatser. Se till att dina medarbetare får den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och navigera rätt på er arbetsplats.
  6. Ge mer feedback. Jobba med feedback både i sinsemellan medarbetare och mellan dig som chef och dina medarbetare. Läs mer här om hur du blir världsmästare på feedback. 
  7. Visa omtanke på riktigt. Bry dig om dina medarbetares välmående. Hur har de det egentligen och hur mår de? Lyssna på hur helgen har varit, fråga vad var det bästa som hände under veckan och lyssna på svaret!
  8. Mät medarbetarengagemang och välmående frekvent. Att visa dina anställda att du verkligen bryr dig om deras engagemang och välmående är engagerande i sig. Men låt även dina medarbetare vara delaktiga i att ta fram egna åtgärder. Årliga medarbetarundersökningar där medarbetarna kräker av sig en massa åsikter fungerar inte längre. Du behöver en mer agil process som verkligen gör skillnad i kulturen. Läs mer om coachande och pulsande medarbetarundersökningar här.
  9. Fokusera inte för mycket på förmåner. I en intervju med Jim Harter, Gallups chefsforksare berättar han att förmåner inte har så stor betydelse som man tror. Förmåner är en hygienfaktor, de ska vara marknadsmässiga men därutöver har de en mycket kortvarig och begränsad effekt på dina medarbetares engagemang. Jobba istället med att ge möjligheter för att kunna påverka hur man löser sina uppgifter, flexibilitet i när och var man ska jobba och skapa gemenskap och samhörighet på din arbetsplats. Våga ge dina medarbetare frihet!
  10. Ge dina medarbetare ansvar och förtroende. Medarbetare vill inte känna sig kontrollerade in i minsta detalj. Medarbetare vill känna att de har kontroll och frihet att utföra sina uppgifter på bästa sätt som de kan vara stolta över. Ditt jobb som chef är att coacha dem och stötta dem i deras arbete samt ge dem en tydligen vision så att medarbetarna vet att de är på rätt väg och tydliga mål så att ni tillsammans kan följa upp arbetet. Ge dem ett syfte och ett mål och därefter ska du inte lägga dig i för mycket. Fungerar det inte att ge dina medarbetare och förtroende utan du behöver lägga dig i ofta för att uppgifterna ska lösas? Fråga dig i så fall varför.

En utmaning till dig: testa ett tips per dag under 10 dagar, därefter delar du med dig av resultatet i kommentarsfältet nedan.Coachande medarbetarundersökning

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply