Så ökar du medarbetarengagemang genom rätt belöning

Rätt belöning till medarbetare

Så ökar du medarbetarengagemang genom rätt belöning

På frågor om man får rätt lön så svarar nog de flesta att de vill ha högre lön, det vill vi ju alla ha, eller hur? Men driver en högre lön ett ökat medarbetarengagemang? Hur hög lön ska man ha för att vara engagerad?

Tim Judge och hans forskarkollegor publicerade en meta-analys som ger oss en del svar på dessa frågor. Resultatet av deras analys är att det är ett väldigt litet samband mellan medarbetarengagemang och lön. Nu tänker du kanske att detta bara stämmer i västvärlden? Men så är inte fallet. Analysen gjordes med data från flera länder (bl.a USA, Indien, Australien, England och Taiwan) och pekade på samma resultat.

Gallup har gjort en liknande analys  att där är ingen signifikant skillnad på medarbetarnas engagemang om de ligger i den högst betalda gruppen av medarbetare eller den lägst betalda gruppen.

Men om medarbetarna känner sig orättvist behandlade och känner sig underbetalda så har detta absolut en effekt på medarbetarengagemanget.

Så vad säger det oss som chefer?

Om vi vill ha högre medarbetarengagemang så är en högre lön inte den långsiktiga lösningen. Det kan ge en kortsiktig uppsida i medarbetarengagemanget men snart har medarbetarna vant sig vid den högre lönenivån och vill ha ännu mer.  Dock är det är viktigt att våra medarbetare har en marknadsmässig lön och känner sig rättvist behandlade.

Vad kan du som chef göra för att medarbetarna ska känna att de får rätt belöning?

Här kommer några tips på vad du kan göra för att belöna dina medarbetare:

1. Säkerställ att dina medarbetare har en marknadsmässig lön

Som jag beskrivit ovan så är rätt lön en hygienfaktor. En högre lön är ingen långsiktig väg för medarbetarengagemang men en marknadsmässig lön är en viktig förutsättning.

2. Säg tack, och mena det!

Ibland behöver det inte vara så svårt. Ibland räcker det med att känna sig sedd och uppmärksammad för sin insats. En enkel handskakning och ett tack kan vara tillräckligt för att känna sig belönad för sin insats.

3. Tacka genom ett handskrivet kort

Skriv ett handskrivet kort till de medarbetare som förtjänar lite extra belöning och tacka för deras insats. När fick du ett handskrivet kort från din chef senast?

4. Ge beröm och uppmärksamhet inför högre chefer

Beröm din medarbetare inför en högre chef och poängtera vilken insats medarbetaren har gjort.

5. Ge en gåva till medarbetarens familj

Skicka en enkel gåva t.ex en chokladask eller en bukett blommor med ett handskrivet brev och tacka medarbetarens familj för att ni fått låna henne/honom under en intensiv arbetsperiod.

6. Erbjud mentorskap

Erbjud en mentor till en medarbetare som är ambitiös och vill utvecklas. Ofta kan du hitta mentorer gratis inom den egna organisationen. Kanske det är du?

7. Be bort en extra semesterdag

Har ni arbetat hårt och mycket under en period? Återhämtning är viktigt. Belöna din medarbetare genom att ta ledigt en extra dag.

8. Skriv en rekommendation till dem på Linked In.

Många medarbetare är aktiva på Linked In och att få en rekommendation från sin chef på Linked In känns ofta motiverande.

Vilka är dina tips? Dela gärna med dig. 

Coachande medarbetarundersökning

 

 

Leave a Reply