Så bygger du som ledare förtroende hos dina medarbetare

Skapa förtroende som chef

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Att bygga förtroende som ledare och chef är grundläggande för att kunna skapa resultat. Många menar att ett högt förtroende för ledarna är det som påverkar ett företags resultat mest av allt. Du kan ha en inspirerande vision, tydliga mål, en kraftfull strategi och ett fantastiskt team men om teamet saknar förtroende för dig och de andra ledarna så kommer ni ha svårt för att lyckas. Det behöver väl knappast nämnas hur ett lågt förtroende hos ledarna påverkar medarbetarnas engagemang?

”Among all the attributes of the greatest leaders of our time, one stands above the rest: They are all highly trusted”

Här kommer åtta tips på hur du som ledare kan öka medarbetarengagemang genom att arbeta med att bygga förtroende hos dina medarbetare

 

1. Var tydlig

Människor litar på tydliga personer och otydlighet skapar misstro. Var tydlig med er mission, vision och dina förväntningar. När du som ledare pekar ut riktningen och är tydlig med vad du förväntar dig och vad som är högst prioriterat så skapar du förutsättningar för ett högt förtroende och dessutom ökar du produktiviteten.

2. Visa passion

Om du tycker det ni gör är kul och viktigt så kommer det att smitta av sig på dina medarbetare. Är du oengagerad så får du sannolikt också oengagerade medarbetare. När du som ledare visar passion och engagemang så visar det dina medarbetare att du bryr dig om de övergripande målen, visionen och syftet för er organisation. Detta skapar förtroende hos dig som ledare.

3. Lova bara sådant som du kan hålla och håll dina löften

Detta är precis samma regel som hur man ska vara som förälder. Håll dina löften och lova inte det som du inte kan hålla. Om du som ledare lovar en massa som du eller företaget sen inte kan uppfylla så tapar du snabbt förtroende hos dina medarbetare. Det är bättre att du är öppen och ärlig med vad du kan lova och vad du inte kan lova.

4. Visa empati

Människor visar förtroende i människor som bryr sig om andra än bara sig själv. En bra ledare är en person som bryr sig om människor och som vågar att visa empati. Det handlar inte om att du ska vända kappan efter vinden men det handlar om att du bryr dig om hur dina medarbetare mår och har det i sin vardag. Erbjud din hjälp och stötta dina medarbetare där du kan.

5. Dela kunskap

Att vara öppen är ett grundläggande beteende för att bygga förtroende. Den som håller inne på information och kunskap får sällan medarbetarnas förtroende utan skapar istället misstänksamhet. Så var öppen med information (som du kan och får vara öppen med). Dela med dig av din kompetens och var inte rädd för att utveckla eller anställa människor som är bättre än du själv är. Skapa en lärande kultur där ni delar med er av varandra genom t.ex ”lunch and learn” möten och uppmana dina medarbetare att nätverka med andra som de kan lära sig av.

6. Acceptera misstag

En kultur som inte accepterar misstag löper en stor risk för att ha tickande bomber som väntar på att explodera. Visst är det bättre att dina medarbetare kommer fram till dig och berättar om sitt misstag så att du och andra kan stötta dem och minimera effekterna av misstaget? Det låter logiskt men trots det finns det flera företag där medarbetarna är rädda för repressalier om deras misstag kommer fram. Så låt medarbetarna utvecklas och lära sig av sina misstag och stötta dem i denna process. Det är genom att ni tar risker och utmanar er själva som ni kommer att slå konkurrensen! Tar ni risker så gör ni säkert misstag också då och då.

7. Skapa samhörighet

Människor vill bli ledda av, köpa från och arbeta med vänner. Att skapa förtroende handlar om att skapa relationer och relationer bygger man genom att skapa samhörighet. Du kan läsa mer om hur du som chef kan skapa samhörighet här och i detta blogginlägg tipsar vi dig om hur dy bygger relationer.

8. Visa tillit till dina medarbetare

Om du vill att dina medarbetare ska lita på dig så måste du lita på dina medarbetare. Ge dem förtroende att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Micro-managera dem inte – det är raka motsatsen till att visa tillit. Ledarskap handlar inte bara om att du ska vara en bra ledare, det handlar framförallt om att skapa förutsättningar för att teamet ska bli det så bra som möjligt. Din framgång som ledare kommer från ditt teams framgångar.

Hur bygger du förtroende i ditt team?

Dela gärna med dig av dina tips och erfarenheter.

 

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Puls. En AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!