6 tydliga signaler på att din arbetsplats är förgiftad av dåliga beteenden

Minska-stress-och-öka-välmående

Är din arbetsplats förgiftad av dåliga beteenden? 94% av medarbetarna i en undersökning, gjord av Mitchell Kusy och Elizabeth Holloway, sa att de har arbetat med någon eller några personer som förgiftar arbetsmiljön på sin arbetsplats. Det värsta är att de beteenden som förgiftar arbetsplatser sprider sig som en löpeld och innan du vet ordet av så har du själv börjat bete dig på ett sätt som är förgiftande.

Här är varningssignalerna och vad du ska göra åt dem.

Baird Brightman, PhD, beteendevetare på Harvard University, menar att följande sex beteenden är de som har mest förgiftande effekter på arbetsmiljön:

1. Narcissism

Narcissistiska medarbetare saknar intresse för andras intressen och fokuserar väldigt mycket på sig själva. Detta motverkar såklart byggande av en positiv kultur där man tycker om varandra och känner samhörighet med varandra. Läs mer om effekterna av samhörighet här. 

2. Aggressivitet

Aggressiva medarbetare gör att andra medarbetare kan känna sig otrygga. Aggressivitet minskar produktivitet därför att det triggar hjärnan så att andra medarbetare går in i ett ”fly-eller-fäkta-läge”.

3. Brist på trovärdighet

Detta händer bl.a när medarbetarna inte håller vad de lovar. Det beteendet är direkt motverkande när man vill bygga förtroende mellan varandra. Läs mer om hur man bygger förtroende här. 

4. Oreda

Medarbetare som inte kan hålla ordning på saker och ting saknar ofta förmågan att fokusera, strukturera och ha disciplin att utföra nödvändiga arbetsuppgifter.

5. Motstånd till förändring

Världen förändras oavsett du vill det eller inte. Antingen går du framåt eller bakåt – åt vilket håll vill du gå? Medarbetare som motverkar förändring kommer garanterat att misslyckas eller bli överflödiga i en organisation. Det sämsta är att de kan ta med sig sina kollegor i detta misslyckande.

6. Passivitet

Medarbetarna tar inga initiativ och vill inte ta ägandeskap för sina ansvarsområden. Detta beteenden sänker produktiviteten för hela team och motverkar därmed direkt prestationen.

Hur du proaktivt motverkar en förgiftning av din arbetsplats

På LinkedIn kan du läsa om Brightmans strategier för hur man proaktivt motverkar förgiftning av arbetsplatser:

Steg 1: Gör om din urvalsprocess vid rekryteringar

Enligt Brightman är traditionella rekryteringsprocesser med intervjuer och referenstagningar inte tillräckliga för skydda sig mot medarbetare med beteenden som förgiftar arbetsplatsen. Brightman rekommenderar att man gör en beteendeanalys för att identifiera kandidatens beteende som kan verka förgiftande.

Steg 2: Gör om din onboardingsprocess

Utbilda och coacha nyanställda om beteenden som förgiftar arbetsmiljön under onboardingprocessen. Fortsätt att utbilda och prata om dessa beteenden och diskutera hur ni ska vara mot varandra när någon visar dessa beteenden. Ge feedback till varandra och visa att dessa beteende inte är OK.

Steg 3: Om allt annat misslyckas, avsluta er arbetsrelation

Om en medarbetare fortsätter med beteenden som är förgiftande för arbetsmiljön trots feedback och hårt arbete, då vill inte den medarbetaren förändras och passar heller inte i på er arbetsplats. Det är dags att den medarbetaren gör något annat.

Detta är såklart sista utvägen men beteenden som förgiftar arbetsmiljön tenderar ofta i att sprida sig snabbt om man inte agerar på det med risk att många fler av dina medarbetare blir oengagerade, mindre produktiva, t.o.m. sjukskrivna och ditt verksamhetsresultat kan gå i botten.

Kommentera och dela gärna, dela dina erfarenheter!

Hur jobbar du med att undvika och minska dessa beteenden på din arbetsplats? 

medarbetarundersökning

Leave a Reply