Fyra ord som omtyckta ledare säger varje dag

omtyckta ledare

De flesta chefer vet redan vikten av att ge beröm och utvecklande feedback. De flesta chefer vet säkert hur viktigt det är att säga tack till sina medarbetare för deras arbetsinsats. Men där finns fyra ord som jag tror att för få chefer använder, som kanske gör att de känner sig lite sårbara men som visar att de är människor med fel och brister. Dessa fyra ord är:

”Kan du hjälpa mig?”

Endast fyra ord, ingen baktanke bara att be om hjälp.

Varför är meningen bestående av dessa fyra ord så kraftfull?

Det skapar en känsla av självbestämmande hos mottagaren istället för en känsla av att vara kontrollerad och tillsagd att göra något.

Om du som chef t.ex behöver ta fram en presentation där du ska presentera era ekonomiska nyckeltal så är kanske det mest naturliga att delegera uppgiften till en lämplig medarbetare:

”Jag ska presentera våra ekonomiska nyckeltal på vårt nästa ledningsgruppsmöte på fredag och jag vill ha den senaste uppdateringen på nyckeltalen från dig senast onsdag kl 12.00 för att hinna färdigställa presentationen.”

Problemet med en sådan formulering är att det signalerar hur viktig du är och den makt du besitter. Det är du som ska presentera och det är du som ger direktiv. Det skapar ingen känsla av frihet och medbestämmande hos medarbetaren utan tvärtom, det skapar känslor av att vara i underläge och kontrollerad.

Här är ett annat sätt att agera som både får jobbet gjort och som ökar engagemanget hos dina medarbetare:

När du vill få någon annan att göra något åt dig –  oavsett om det är av dina medarbetare eller någon annan så be om hjälp istället för att ge direktiv, säg: ”Kan du hjälpa mig?

Jag kan garantera dig att mottagaren kommer att säga ”Självklart, med vad?” eller ”Jag kan prova, vad behöver du hjälp med?” ingen kommer att säga ”nej”.

När du ber om hjälp på detta sätt inträffar flera kraftfulla saker, speciellt hos mottagaren:

  1. Du förmedlar respekt för medarbetaren. Respekt för den andres tid, respekt för den andres vilja och för att någon vill jobba för dig. Att känna sig respekterad är driver medarbetarengagemang.
  2. Du förmedlar förtroende genom att du visar att du inte kan allt och du är sårbar och du litar på att någon annan kan kan utföra ett arbete.
  3. Du visar att du är villig att lyssna på medarbetaren och du ger dem frihet i att bestämma själva om de ska hjälpa dig eller inte (vilket de högst sannolikt kommer att göra eftersom du ber om hjälp).

Genom att använda frasen ”kan du hjälpa mig?” får du inte bara jobbet gjort,  du bygger ömsesidig respekt, förtroende och ökat medarbetarengagemang.

Dessutom har du förmedlat att det är ok att be om hjälp i er kultur. Medarbetarna kan be varandra om hjälp eller be dig som chef om hjälp vilket skapar samhörighet, hjälp med kompetensutveckling och känsla av att själv kunna bestämma över sin tid – alla grundstenar i hur vi skapar förutsättning för ett högt medarbetarengagemang.

När du har bett om hjälp och tagit emot hjälp så kom ihåg att säga ”tack” på ett sätt som visar att du menar det. Även om medarbetarna ”bara har gjort sitt jobb som de får betalt för och förväntas göra”.

Kom ihåg att vi är alla människor som behöver uppmuntran och bekräftelse, även anställda.

medarbetarundersökning

Leave a Reply