Fem tips på hur du motiverar medarbetare som arbetar på distans

Medarbetarundersökning företagsvärdering

Har du medarbetare som du leder som arbetar på distans? Då vet du att det kan vara utmanande att skapa förutsättningar för att få dem att känna sig inkluderade och motiverade. Men å andra sidan skapar möjligheten att arbeta på distans goda förutsättningar för engagemang då det skapar en känsla av frihet och autonomi.

Här är fem tips till dig som leder medarbetare på distans:

1. Du som ledare behöver förstå att det är en utmaning

Medarbetare som arbetar på distans blir mindre påverkade av den kultur och de beteenden som finns på din arbetsplats, både dåliga och bra beteenden. Det är såklart både bra och dåligt då de sannolikt inte kommer anamma dåliga beteenden som kan uppstå men de får heller inte samma möjlighet att inspireras av förebilder och kulturbärare.

Eftersom de inte får dessa influenser från sina kollegor så ställer detta högre krav på dig som chef att uppdatera dem om mål, status, information och förväntningar. Kommunikation är nyckelordet men överkommunicera inte utan välj ut vad som är relevant för medarbetarna.

2. Om möjligt, låt medarbetarna arbeta på kontoret minst en gång i veckan

Enligt en Gallupundersökning, så är endast 30 procent av medarbetarna som arbetar 100% av sin tid på distans engagerade på jobbet. Dessa medarbetare känner ofta en lägre samhörighet och ett lägre ansvar mot sin organisation.

Men 41% av de som normalt arbetar på distans och kommer in till kontoret en eller två dagar i veckan är enligt samma undersökning engagerade på jobbet. Slutsatsen är alltså att om de som normalt arbetar på distans kommer in en gång i veckan så ökar deras engagemang.

Om möjligt, ha en dag i veckan när ni alla arbetar från kontoret. Är detta inte möjligt så försök åtminstone ha en månatlig sammankomst på eller utanför jobbet.

3. Schemalägg återkommande avstämningar

Många gånger så kontaktar medarbetarna sin chef (förhoppningsvis) när de behöver mer information eller undrar något. Men de som arbetar på distans vet ibland inte vad de inte vet, därför kan inte du som chef lita på att detta fungerar på ett bra sätt. Du som chef bör istället boka in korta avstämningar, åtminstone en gång i veckan, med dina distansmedarbetare för att stämma av arbetet och deras situation, informera och coacha medarbetarna i rätt riktning.

4. Led inte för mycket via emails

Om du som chef försöker leda dina medarbetare endast via email så kan det ibland uppstå missförstånd. Det är svårt för medarbetarna att läsa av dina känslor, är du irriterad, upprörd eller glad? Att inte riktigt veta vad du känner eller tycker kan vara mycket stressande för dina medarbetare. Var tydlig i din kommunikation och ge feedback via telefon/webmöte eller fysiska möten.

5. Använd tillgänglig teknologi

Där finns flera verktyg för att stämma av hur dina medarbetare mår och hur engagerade de är. Allt från pulsande undersökningar till Skype och webbsamtal. Använd ny teknologi för att skapa ökad samhörighet och en djupare relation.

Hur arbetar du med att få dina medarbetare på distans?

Vi skulle verkligen uppskatta om du vill dela med dig av dina tips och erfarenheter! Dela och kommentera gärna!

Coachande medarbetarundersökning

 

 

 

Leave a Reply