Feelgood använder PulsMeter för att mäta och driva medarbetarengagemang

By juni 14, 2018Kundcase
Feelgood Pulsmeter

Feelgood använder PulsMeter för att mäta och driva medarbetarengagemang. 

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag med ca 600 medarbetare. Verksamheten är främst inriktad på företagshälsa och bedrivs i hela Sverige med 50 egna anläggningar samt samarbetspartners.

Feelgood valde att arbeta med PulsMeter därför att där finns många fördelar med verktyget, bl.a att det inte bara mäter utan även driver medarbetarengagemanget. Den direkta återkopplingen till medarbetaren skapar engagemang och eget ansvarstagande.

”Pulsmeter är ett verktyg som vi kontinuerligt arbetar med och vi ser resultatet i realtid. Våra chefer kan direkt skapa en dialog med medarbetarna kring resultatet och deras handlingsplaner” säger Åse Bandling, HR-chef på Feelgood.

Vidare säger Åse att ”Det är väldigt enkelt och prestigelöst att arbeta med Puls Solutions. Vi uppskattar att Pulsmeter inledningsvis mäter alla delar inom arbetsmiljö och att man därifrån kan ”Pulsa” vidare och mäta de områden som man har prioriterat. Det är inte en traditionell undersökning och heller inte enbart ett Pulsverktyg.”

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka medarbetarengagemang, välmående och affärsresultat.

Coachande medarbetarundersökning

Leave a Reply