Så skapar du engagemang hos generation Y

Hur man skapar engagemang hos generation Y är något som många funderar över. Generation Y är alla födda mellan 1980-2000, som snart kommer att ta över världen. År 2020 kommer det vara denna generation som står för 50% av all arbetskraft globalt. Därför är det viktigt att förstå hur denna millenniumgeneration (också kallade millennials) fungerar och vad som är viktigt för dem.

Här är tre sätt att skapa engagemang hos generation Y

1. Prata om mer än bara lön

Generation Y är intresserade av mer än bara vad de får i lönekuvertet.

86% av tillfrågade inom millenniumgenerationen (källa: Virgin Puls 2015) sa att utbudet av förmåner är mycket viktigt för dem när de väljer att ta eller stanna på ett jobb. De mest viktigaste förmånerna var:

 • 88% tyckte pensionssystemet
 • 64% tyckte möjlighet till betald utbildning
 • 61% tyckte stöd till hälsa och välmående
 • 58% tyckte möjlighet till fortsatt kompetensutveckling

Vidare menade 73% att det var mycket viktigt att arbetsgivaren hade ett viktigt syfte, en mission, som de kan stå upp för och som de också brinner för.

77% av de svarande i undersökningen tycker att en bra företagskultur hos arbetsgivaren är minst lika viktigt som lön och förmåner.

2. Anpassa hur ni arbetar – ha hög flexibilitet

Generation Y är väldigt vana vid att använda sig av olika digitala hjälpmedel. Att ha en hög flexibilitet på arbetsplatsen är otroligt viktigt för generation Y.

 • 55% svarade att bra teknologiska verktyg hjälper dem att balansera privatliv och arbetsliv
 • 80% menade att digitala verktyg är ett måste för att arbeta effektivt
 • 50% menade att teknologin ska hjälpa dem att arbeta från olika platser så de ej är låsta till sitt skrivbord
 • 93% svarade att det är OK att arbeta före och efter ordinarie arbetstid
 • 66% chattar digitalt med sin chef
 • 80% menar att flexibel arbetstid är mycket viktigt

3. Se upp för utbrändhet

Hög flexibilitet är som sagt väldigt viktigt för generation Y. Denna flexibilitet leder till att de ibland arbeta lite då och då dygnet runt vilket gör att vissa aldrig riktigt hinner varva ner.

 • 40% av de tillfrågade i generation Y har dåligt samvete när de tar ledigt
 • 34% arbetar varje dag på sin semester
 • 39% upplever en högre stress än föregående år
 • 27% menar att vara uppkopplad inte påverkar deras förmåga att slappna av

Hur arbetar du med att skapa engagemang hos generation Y?

Vi och våra läsare skulle verkligen uppskatta om du vill dela med dig av dina tips och erfarenheter! Dela och kommentera gärna!

 

Leave a Reply