Hur du hanterar en medarbetare som inte är en lagspelare

dåligt ledarskap

Jobbar du med någon som inte är en lagspelare? En sådan person fokuserar ofta bara på att slutföra sina egna arbetsuppgifter i tid och vill gärna framhäva deras eget arbete.  De bryr sig sällan om att hjälpa andra för att hela gruppen ska lyckas nå ett mål.

Känner du igen en sådan person? Hur ska du hantera sådana personer utan att bli bitter och anklagande och hur kan du få dem att tänka mer på gruppen?

Varför behöver du som chef agera?

Om du har en gruppmedlem som inte är en lagspelare är det hög risk för att den personens beteende kommer att minska produktivitet, ansvarskänsla och välmående i gruppen. Ju längre tid du som chef väntar med att agera, desto större blir problemet så det är viktigt att agera på detta direkt.

1. Förstå det verkliga problemet

Dra inga förhastade slutsatser om varför personen agerar som hen gör. Många gånger vet inte ens personen om att hen inte anses vara en lagspelare, ”jag gör ju mitt jobb och mer därtill”. Ibland kan det vara privata själ som ligger bakom beteendet, det kan även vara så att personen känner sig väldigt stressad och pressad av en hög arbetsbelastning och vill ”bara få jobbet gjort”. Så det första du gör som chef bör inte vara att komma med anklagelser mot personens beteenden.

2. Starta en dialog

Börja en dialog med medarbetaren som inte direkt handlar om problemet. Du kan t.ex fråga: ”vad är det som verkligen driver dig?”,  ”hur upplever du din arbetsbelastning just nu?”, ”hur upplever du samarbetet i gruppen?” eller bara ”hur mår du?”.

3. Gör något med gruppen

Bjud in till en gemensam lunch eller en fika och jobba med gruppsammanhållningen. Kanske gör du en enkel övning där man diskuterar hur samarbetet mellan gruppmedlemmarna kan förbättras för att bättre nå era mål och för att öka ert välmående. Berätta om varför du tycker att det är viktigt att ni arbetar som ett lag. Vilka är era styrkor och vilken är er förbättringspotential?

4. Diskutera ert syfte i ett gruppmöte

Ofta så håller man korta gruppmöten där respektive gruppmedlem rapporterar vad som har gjorts och vad som inte har gjorts. Tydliggör ert syfte och hur ni ska vara med varandra i er grupp. Varför finns denna grupp, vad ska ni leverera och hur ska ni vara mot varandra för att arbeta mot ert syfte?

5. Tydliggör roller och ansvar

Kanske behöver era roller och ansvar tydliggöras. Anta inte att alla gruppmedlemmar vet vad deras bidrag ska vara för att nå era mål och jobba mot ert syfte. Det kan vara bra att reda ut vilka roller och vilka ansvarsområden ni har. Här är en enkel övning för att ta fram och tydliggöra roller och ansvar.

6. Är det något annat som egentligen motiverar medarbetaren?

Om inte medarbetaren vill vara en del av gruppen som du leder eller hen inte brinner för de mål och de syfte som ni har så är medarbetaren på fel plats eller har de fel roll. De flesta medarbetare har något som de brinner för och blir motiverade av, det viktiga är att diskutera vad det är för just den personen. Vilken roll och vilket ansvar vill personen ha? Kan du erbjuda det i din grupp? Om inte så var tydlig med det.

Vad tycker du att man ska göra om man har en person som inte är en lagspelare i sin grupp?

Vi skulle verkligen uppskatta om du vill dela med dig av dina tips och erfarenheter! Dela och kommentera gärna!

 

Leave a Reply