8 orsaker till att en medarbetare slutar på sin arbetsplats

Minska-stress-och-öka-välmående

En hög personalomsättning hos medarbetare som du verkligen vill behålla kan bli väldigt kostsamt för din organisation. Inte nog med att det kostar att rekrytera nya medarbetare, du tappar även produktivitet och behöver sannolikt lägga tid och pengar på utbildningsinsatser för den nyanställde. I värsta fall så tar medarbetaren som slutar även med sig dina kunder.

Som chef är det viktigt att förstå varför en medarbetare slutar. Ofta så håller man en exitintervju men det är inte alla gånger som man är helt ärlig i dessa intervjuer.

Den största bidragande orsaken till att medarbetare slutar är chefen!

Här är 8 misstag som chefer ofta gör som leder till att medarbetare slutar:

1. Uppmärksammar inte medarbetarna

Vi människor älskar att bli sedda och uppmärksammade för vad vi gör. Du som chef måste komma ihåg detta – beröm och uppmärksamma medarbetarnas styrkor och ansträngningar.

2. Dålig kommunikation med sitt team

Richard Branson har sagt ”Communication makes the world go round. It facilitates human connections, and allows us to learn, grow, and progress. It’s not just about speaking or reading, but understanding what is being said — and in some cases what is not being said. Communication is the most important skill any leader can possess.” Gallup menar att de chefer som har regelbundna möten med sina team har ett tre gånger högre sannolikhet att få engagerade medarbetare jämför med de som inte har några möten.

3. Delar inte med sig av information

En ledare som medvetet håller inne med information kontrollerar inte sitt team utan blir snarare misstrodd av sitt team. Självklart kan inte ledare dela all information, men dela med dig av det du kan och svara ärligt att du inte kan dela allt om det dyker upp frågor om sådant som du inte kan prata om.

4. Mikromanagerar

Detta är ofta något som toppar listan till varför medarbetare lämnar sina chefer. Lita på att dina medarbetare kan lösa sina uppgifter och ge dem feedback. Utveckla dina medarbetare och låt dem ta ansvar. Detaljstyr dem absolut inte. Vi medarbetare vill känna frihet!

5. Lyssnar inte

En ledare som inte lyssnar på sina medarbetare tappar förtroende. Medarbetare som inte blir lyssnande på känner sig inte respekterade, de anser att deras ledare inte bryr sig om dem och de tappar förtroende för sin ledare.

Öppna öronen, se in i ögonen och lyssna aktivt på dina medarbetare.

6. Gör sig otillgänglig

Du måhända vara väldigt upptagen men om du inte avsätter tid för dina medarbetare så har du inte tid att leda dem. Var så tillgänglig som du kan så att du kan stötta och bry dig om dina medarbetare.

7. Leder med sitt ego

Ledare som hela tiden vet bäst och kör igenom sina egna idéer utan att lyssna på sina medarbetare blir illa omtyckta. Visa att även du kan göra och ha fel och att det är OK. Chefer som visar dessa beteenden blir respekterade och betrodda.

8. De struntar blankt i sina medarbetare

Chefer som ser sina medarbetare som utbytbara resurser som är där för att göra som man är tillsagd får otrygga och rädda medarbetare som inte kommer att prestera särskilt bra. Skapa istället en kultur där det är OK att tycka annorlunda och stå upp för sina åsikter. Detta skapar engagemang och samhörighet.

Vad anser du är de huvudsakliga orsakerna till att medarbetare slutar?

Vi skulle verkligen uppskatta om du vill dela med dig av dina tips och erfarenheter! Dela och kommentera gärna!

 

Leave a Reply