Nio enkla tips som gör det enklare för dig att vara ledare

Nio-enkla-tips-som-gör-det-enklare-för-dig-att-vara-ledare

Att vara chef och ledare kan vara svårt, men gör det inte svårare för dig själv än du behöver.

Här är nio enkla tips som gör det enklare för dig att vara en bra chef:

1. Fokusera på att göra livet lättare för dina medarbetare

Som ledare ansvarar du för ditt teams prestation och resultat. Det handlar om att möjliggöra att de kan fokusera på rätt saker och att göra saker rätt. implementera inte en massa onödig byråkrati och mängder av rapporter som ingen läser. Jobba med korta snabba avstämningar och se till at du gör livet lättare för dina medarbetare.

2. Jaga inte livet ur dina medarbetare, de kommer sannolikt inte jobba fortare

Micro-management är sannolikt det värsta giftet för att döda engagemang. OK, du vill ju bara väl. Du vill ju att medarbetarna löser det på bästa sätt. Det är bra att följa upp hur arbetat går och säkerställa att ni är på rätt väg, men gör det inte en gång i timmen och låt dina medarbetare vara delaktiga i hur de löser sina uppgifter.

3. Dina medarbetare är sannolikt experter på hur de ska utföra sitt arbeta – tala inte om för dem exakt hur de ska göra

Som ledare förväntas du inte kunna allt. Sluta upp med att tro det. Du förväntas att vara en ledare som vet hur du får ut det bästa från ditt team. Ett bra sätt är att sätta mål som teamet ska jobba mot men låt teamet själva lösa exakt hur de ska nå målet. Gör medarbetarna delaktiga och stötta dem i hur de når målet.

4. Om du har eller anställer medarbetare som inte har rätt kompetens, rätt verktyg eller rätt tid för att utföra sitt arbete, så är det ditt eget fel om de misslyckas

Dina medarbetare kommer inte känna ansvar för sitt arbete om de inte får rätt förutsättningar för att lyckas. Det är ditt jobb som ledare att se till att de har rätt förutsättningar. Följ gärna upp detta genom t.ex pulsmätningar eller korta medarbetarsamtal. Detta är något som ni behöver stämma av kontinuerligt och såklart har dina medarbetare ett ansvar för att påverka där de kan.

5. Acceptera misstag och låt medarbetarna lära sig av dessa.

Misstag inträffar och det gäller att skilja på om misstaget inträffar pga att någon försummar sitt arbete eller för att man tar en kalkylerad risk. Om en medarbetare försummar sitt arbete ska du som ledare såklart vidta åtgärder för att förstå bakgrunden till detta och hur det kan undvikas framöver. Men om du utmanar din organisation att utvecklas och att ta risker så kommer det att ske misstag. Tillåt detta och stötta och uppmuntra dina medarbetare att lära sig av sina misstag så att de utvecklar sig själva och verksamheten.

6. Om du inte gör jobbet så förtjänar du inte att ta åt dig äran

Har du haft en chef som tagit åt sig äran för ett arbete som du har gjort? Hur kändes det? Inte så bra va? Beröm dina medarbetare inför dina egna chefer. Ge dina medarbetare äran för det arbete de har utfört och de mål som de har lyckats nå. Dina chefer vet, utan att du berättar det, att ditt ledarskap är en del av denna framgång. Är dina medarbetare framgångsrika så är du framgångsrik.

7. Det kostar inget att ge beröm och det uppmuntrar dina medarbetare att göra fler bra saker

Slösa med beröm och uppmärksamhet! Vi människor älskar att bli sedda och att få känna oss duktiga. Det kostar dig inget att säga ”tack” eller ”bra jobbat”. Uppmärksamma och beröm beteende som du vill ser mer av, då kommer dina medarbetare att fortsätta att göra just det som du vill se mer av.

8. Ledarskap handlar inte om att ge order

Att vara ledare handlar inte om att ge en order och sen gå vidare. Ledarskap handlar om att ge rätt förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas, trivas och känna att de lyckas. Hjälp dina medarbetare med att ta bort eventuella hinder som kan stå i vägen för denna utveckling.

9. En bra balans mellan arbete och fritid är viktigt för dina medarbetare såväl som för dig själv

Du behöver ha koll på din egen och dina medarbetares hälsa, engagemang och välmående. Stäm av hur du själv mår och hur dina medarbetare mår, antingen med individuella samtal eller olika pulsmätningar. Ta inte för givet att dina medarbetare mår bra. Dina medarbetare kommer att uppskatta att du bryr dig om deras välmående och att de har en bra balans mellan arbete och fritid.

Vilka tips skulle du vilja dela med dig av?

Vi skulle verkligen uppskatta om du vill dela med dig av dina tips och erfarenheter! Dela och kommentera gärna!

 

Leave a Reply