Fem hemska beteenden hos chefer som driver bort medarbetare

Minska-stress-och-öka-välmående

Hemska beteenden hos chefer är ett stort hot mot medarbetarnas engagemang och välmående. Har du någongång slutat i frustration på en arbetsplats så har du sannolikt blivit utsatt för något av nedan beteenden från din förra chef.

Är du chef så rekommenderar vi starkt att du funderar på om du känner igen dig själv i något av dessa beteenden och funderar sedan på vad du kan göra åt det.

1. Visar aggressiva beteenden mot sin personal

Där finns chefer som skäller ut sina medarbetare av olika anledningar mer eller mindre öppet. Jag tror inte det finns någon situation, oavsett vad som har inträffat, där detta är rättfärdigat. Behandla dina medarbetare med respekt och lugn, i alla lägen. Ingen förtjänar en utskällning, varken öppet eller i ett enskilt möte.

2. Tar åt sig all ära utan att berömma sina medarbetare

Om dina medarbetare utför ett bra arbete, så vet du säkert om det, dina kunder vet om det och dina andra medarbetare vet om det. Ta inte åt dig äran för detta. Beröm istället dina medarbetares insats inför andra. Beröm dem gärna inför din egen chef och låt dina medarbetare få ta åt sig äran.

3. Är impulsiva

Chefer som fattar alltför snabba beslut utan att få input från andra kan uppfattas som oaktsamma och egoistiska. Resultatet av detta kan bli att medarbetarna förlorar sitt förtroende för chefen och detta skapar såklart ett minskat engagemang. Alltför många fattar först ett beslut och sedan jobbar man med ”förankring”. Denna ”förankring” sker ofta för sent – efter att ett beslut är fattat och då finns det föga möjlighet att påverka, eller hur?

Så gör dina medarbetare (och även andra intressenter) delaktiga, innan du fattar beslut. Lyssna först, agera sen.

4. Har ett för stort ego

Chefer med för stora egon är sällan mottagliga för feedback. De vet själva bäst och de lyssnar sällan på andras åsikter utan kör på med det som de tror är bäst. Detta är mycket oengagerande för medarbetare. Vi människor vill känna oss delaktiga, vi vill bli sedda och vi vill vara med och påverka.

5. Har för stort kontrollbehov

Hård kontroll och detaljstyrning är ett direkt hot mot medarbetarengagemang. Medarbetare vill känna en frihet av att vara med och bestämma över hur, när och vad vi ska göra. Såklart är graden av frihet olika i olika roller och organisationer men detaljstyr aldrig som chef. Ge dina medarbetare ett syfte, ett mål och kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt tillsammans med kollegor som de tycker om och respekterar.

Vilka tips skulle du vilja dela med dig av för att ta tag i dessa utmaningar?

Vi skulle verkligen uppskatta om du vill dela med dig av dina tips och erfarenheter! Dela och kommentera gärna!

Leave a Reply