Team som presterar allra bäst på Google har ledare med tio gemensamma beteenden

Öka eNPS

Tror du att goda ledaregenskaper är en medfödd gåva? Det tror man inte på Google. För 10 år sedan inledde Google en omfattande dataanalys för att ta reda på: vad är det som gör att du är en bra chef? Projektet kallades ”Project oxygen”.

I februari 2018 publicerade Google en rapport som visade totalt 10 beteenden hos de ledare som hade de mest framgångsrika teamen. Enligt Google så agerar dessa ledare på följande sätt:

  1. Är en bra coach
  2. Ger teamet ansvar och detaljstyr inte sitt team
  3. Skapar en inkluderande miljö och bryr sig om sina medarbetares framgång och välmående på riktigt
  4. Är produktiv och resultatorienterad
  5. Är en bra kommunikatör – lyssnar och delar med sig av information
  6. Bryr sig om och stöttar sina medarbetare i deras utveckling och prestation
  7. Har en tydlig vision för sitt team och en strategi för hur de ska arbeta mot denna vision
  8. Har tekniska färdigeter för att guida och ge råd till teamet
  9. Samarbetar med andra avdelningar inom Google
  10. Är en bra beslutsfattare

Hur väl tycker du att detta stämmer in på dig i ditt ledarskap?

Fundera och dela gärna med dig av dina tankar och tips.

Coachande medarbetarundersökning

 

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder verktyget PulsMeter – mellanchefens bästa vän.

PulsMeter avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och affärsresultat. På riktigt.

Leave a Reply