Faran med perfektionistiska ledare

dåligt ledarskap

Är du en perfektionistisk ledare som sällan är nöjd och alltid tycker att saker och ting kan göras lite bättre? I så fall har du en väldigt bra drivkraft men du bör också se upp med olika beteenden som kan vara dåliga för teamets medarbetarengagemang.

Här är fem beteenden som ofta ses hos perfektionistiska personer som du bör vara uppmärksam på:

1. Vågar inte ta risker

Studier har visat att perfektionister sällan vill ta risken. Om de gör det så är det inte säkert att de kan genomföra sin uppgift med största möjliga perfektion. Att inte våga ta risker hämnar utveckling och innovation för dina medarbetare och även för dig själv.

2. De fokuserar bara på slutresultatet

Perfektionister fokuserar ofta bara på slutresultatet och bryr sig sällan om vägen dit. De bryr sig mindre om att lära sig något nytt på vägen, testar sällan nya arbetssätt och vill nå slutmålet så fort som möjligt. Allt som är i vägen för slutmålet är stressande och irriterande för perfektionisten.

3. De är ofta väldigt kritiska till andra

Om du ständigt känner dig ifrågasatt av en person så jobbar du sannolikt med en perfektionist. De är sällan nöjda med sina kollegors arbete: allt går ju att göra bättre! De kan heller inte hantera feedback särskilt bra. De tycker att andras åsikter och feedback bara är hinder på vägen för de vet ju bäst hur saker och ting ska göras.

4. De sätter orimliga mål och förväntningar

Perfektionister sätter ofta mål och förväntningar så höga att de sällan går att uppnå. Om de inte kan uppnå sitt mål eller sin förväntan, eftersom de är orimligt höga, tröttnar de ibland på sina uppgifter och ger upp. Om en kollega presterar bättre en de själva så tycker de att de har misslyckats. Ibland döljer de även sina misslyckanden för andra eftersom de sätter dem i en sämre position, i varje fall enligt dem själva.

5. De skjuter upp uppgifter

Eftersom perfektionister ofta oroar sig för att behöva utföra uppgifter som inte blir perfekta, så skjuter de ofta upp jobbiga uppgifter i framtiden. Denna egenskap blir ännu värre om perfektionisten motiveras av att få beröm från andra.

Vad du som perfektionist kan börja jobba med redan idag

Om du själv är en perfektionist (och om du erkänner för dig själv att du är det) så finns det botmedel som du kan börja jobba med redan idag:

  • Sätt rimliga mål, på lång och kort sikt. Bryt ner dessa i mindre mål som går att mätas per vecka, dag och t.o.m. timme.
  • Rannsaka dina egna beteenden och fråga dig själv: ”har jag för höga förväntningar eller är det rimligt att förvänta mig detta av mig själv eller min kollega?”
  • Börja att se misstag som ett sätt att utvecklas och bli bättre. Se misstag som en källa för lärdomar.
  • Akta dig för att se saker i ”svart eller vitt”. Det finns ofta en gråzon eller en mellanväg.

 

Vilka är dina tips på hur man kan jobba med perfektionister?

Dela gärna med dig av dina tankar och tips.

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder verktyget PulsMeter – mellanchefens bästa vän.

PulsMeter avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Leave a Reply