Employer branding, medarbetarengagemang och tillväxt

Det skrivs och diskuteras mycket kring employer branding och medarbetarengagemang i dagens nyhetsflöde.

Företag anställer employer brand managers för att ansvara för hur man framstår som arbetsgivare hos befintliga och potentiella medarbetare.

Ibland tänker man att employer branding handlar om att attrahera rätt personal och att arbeta med medarbetarengagemang är en separat process för att skapa förutsättningar för ett högt engagemang hos den personal som man redan har.

”Medarbetarengagemang och employer branding är tätt knutna till varandra”

Employer branding, medarbetarengagemang och eNPS

I verkligheten är medarbetarengagemang och employer branding väldigt tätt knutna till varandra: ett bra employer branding arbete attraherar rätt personer som verkligen vill arbeta hos dig och brinner för varför ni finns, det ni gör, kollegorna och arbetsuppgifterna.

Dessa faktorer är de samma som man arbetar med för att skapa rätt förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang och välmående.

Många organisationer mäter medarbetarengagemang som en effekt av ett bra employer branding arbete och ser en direkt länk mellan de två processerna.

Länken fungerar även på andra hållet: om ni aktivt arbetar med att skapa bra förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang, så ökar också ert värde på ert varumärke som arbetsgivare.

Ett bra index för att länka ihop dessa processer är eNPS-värdet som bygger på frågan:  ”hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?”

Ett högt eNPS-värde tyder på att ni har ett högt medarbetarengagemang och även att ert employer branding arbete fungerar: ni har ett bra varumärke som arbetsgivare!

Många arbetsgivare publicerar sina eNPS-värden och många potentiella kandidater frågor sin blivande arbetsgivare om vilket eNPS-värde de har. Du kan läsa mer om hur man arbetar med eNPS här.

Investera i era medarbetare och få bättre affärsresultat

När du har engagerade medarbetare, som dessutom rekommenderar dig som arbetsgivare, då får du lättare att anställa nya medarbetare, som passar in er er kultur och som producerar mer med högre kvalité.

Detta attraherar fler kunder, skapar lönsamhet och möjligheter för tillväxt. Ett högt medarbetarengagemang är alltså din plattform för att skapa en positiv tillväxtspiral.

”Ett högt medarbetarengagemang är alltså din plattform för att skapa en positiv tillväxtspiral”

Hur arbetar du med employer branding och medarbetarengagemang ?

Dela gärna med dig av dina tankar och tips.

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder verktyget PulsMeter – en plattform för medarbetarengagemang som är mellanchefens bästa vän.

PulsMeter avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Leave a Reply