Varför ska man jobba med pulsande medarbetarundersökningar?

Ger pulsade medarbetarundersökningar högre medarbetarengagemang?

Att jobba med pulsmätningar och pulsande medarbetarundersökningar innebär att du mer frekvent mäter och följer upp hur dina medarbetare mår och hur deras engagemang är. Men bara för att du mäter ofta så ger detta inte ett högre medarbetarengagemang. Det handlar om vad du gör med resultatet och hur du använder datan. Det innebär inte att du behöver ta fram åtgärdsplaner varje gång som du gör en pulsmätning. Men för att lyckas bör du kontinuerligt diskutera resultatet med ditt team och agera i tid när det behövs.

Varför ska man då arbeta med pulsande medarbetarundersökningar?

Organisationer förändras snabbare och vill jobba mer agilt

Många ändrar sina organisationer och gruppsammansättningar ofta och behöver mäta oftare för att få ett aktuellt resultat att jobba med.

Medarbetarna kräver snabbare återkoppling än tidigare

Framförallt vill den yngre generationen ha mycket snabbare återkopplingar än vad många organisationer är vana vid. Det räcker inte med att mäta och återkoppla en gång om året utan man vill ha snabb feedback och och man vill jobba regelbundet med engagemangsfrågorna.

Följ upp att ni är på rätt väg

Om ni genomför förbättringsprojekt så är det intressant att snabbt kolla av att de förbättringar ni genomför även ger resultat. Pulsmätningar är ett bra sätt att stämma av så att organisationens kompass pekar åt rätt håll och ger er möjlighet att agera i tid.

Fånga upp varningssignaler i tid

Många organisationer som mäter ofta gör det i syfte att fånga upp varningssignaler i tid. Man presenterar och diskuterar kort resultatet ofta och agerar när det behövs.

Visa att ni bryr er om era medarbetare genom att mäta oftare

Om man frågar sina medarbetare ofta hur de mår så visar detta såklart även att ni bryr er om era medarbetare. Detta kan dock vara en risk också: om ni ställer frågor ofta och inte bryr er om att prata om resultatet, då kommer medarbetarna att tröttna på att svara: "varför ska jag svara på frågor om ingen bryr sig om mina svar?". Så ställ gärna frågor ofta men visa att ni bryr er om hur medarbetarna svarar.
Lycka till och hör av dig om du undrar något 🙂

Lycka till!

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Leave a Reply