Agilt ledarskap – hur du leder agila team

agilt ledarskap

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
För att lyckas transformera sitt team och sin organisation till ett mer agilt arbetssätt är det viktigt att det finns kunskaper och beteenden om hur man utövar ett agilt ledarskap. Ledarna behöver förstå vad det innebär att leda agila team och vad som krävs i ett agilt ledarskap. Utan stöd från högsta ledningen eller närmaste chef så kommer ni inte att lyckas med att transformera er till en mer agil organisation.
I detta blogginlägg ger vi tips och tankar till dig som leder eller ska leda ett agilt team.

Agila vs traditionella team

Traditionella team och organisationer kännetecknas främst av en stabil och hierarkisk struktur. Det bygger på idén om en organisation som en maskin, med en statisk struktur som fungerar genom planering och kontroll för att utföra en eller väldigt få affärsmodeller.

Agila team är mer som levande system där medarbetarna arbetar autonomt men inom vissa riktlinjer med ett tydligt syfte. Det agila tankesättet har utvecklats för att fungera i en oförutsägbar, snabbt föränderlig miljö. Agila organisationer är både stabila och dynamiska. De fokuserar på kunder, interna såväl som externa, och anpassar sig snabbt till olika förändringar.  Agila team är öppna, inkluderande och icke-hierarkiska. De utvecklas kontinuerligt och främjar experiment där man misslyckas och lär sig.

Vi tror att agila team är mycket bättre rustade för framtiden än de mer traditionella. 

Agilt ledarskap

Agila team och agila organisationer kräver en annan typ av ledarskap än det som många är vana vid. Ledarskapet är en av de viktigaste nycklarna för att forma en kultur och är också en av de största hindren för att lyckas med en agil transformation.

Med tanke på hur mycket frihet dina agila team kommer att ha, kanske du undrar vad du faktiskt kan göra som ledare? Din roll handlar mer om coachning än om att peka med hela handen, så du kan behöva utmana dig själv i hur du är som ledare för att lyckas leda ditt agila team och förstärka en agil kultur. 

Här är några tankar och tips till dig som leder agila team:

  • Välj medlemmar till teamet som verkligen vill vara med i teamet. Sätt gärna samman team där medlemmarna har olika bakgrund och kompetenser men det är viktigt att det finns förutsättningar för att kunna ha en hög samhörighet i teamet. Stöd teamet aktivt så att de lär känna varandra tills teamet är igång och är mer självgående. 
  • Se till att teamet själv har största möjliga beslutskraft. Ge teamet ett tydligt syfte och tydliga riktlinjer och låt dem sedan komma igång med sitt arbete och fatta egna beslut. 
  • Med detta sagt, låt inte teamet gå helt ”bananas”! Du måste engagera dig i tyngre beslut som påverkar projektet eller er verksamhet.
  • Kommunicera teamets ansvarsområde tydligt och förklara komplexiteten så att andra människor har rimliga förväntningar på vad ditt team kan uppnå.
  • Eftersom ditt agila team sannolikt arbetar på något som aldrig har gjorts tidigare så är det en högre risk för att misslyckas. Teamet måste veta att du finns där för dem och stöttar dem och att de känner att det är ok att misslyckas. 
  • Låt teamet göra misstag och lära sig av dem och uppmuntra verkligen teamet att prova nytt, misslyckas och lära sig. 
  • När agila team verkligen misslyckas beror det ofta på att det finns för många hinder i systemet, oavsett om det innebär godkännandeprocesser, budget, andra intressenter, arbetsprocesser eller annat. Ta bort alla hinder du kan så att ditt team får rätt förutsättningar för att lyckas. Om ni ska jobba agilt kanske det är så att gamla processer och metoder inte fungerar längre. 
  • Balansera kontrollen av ditt team så att de inte känner sig övervakade. Håll dig informerad, men försök inte kontrollera och godkänna varje steg på vägen. Fråga ”Vad kan jag göra för att hjälpa dig?” snarare än ”Vad har du uppnått?”.
  • Kom ihåg vikten av psykologisk säkerhet: det är okej att ha olika tankar och åsikter och det är ok att ha olika bakgrund och kompetenser.
  • Uppmuntra teamet att kommunicera sin framgång och sina kunskaper. Detta gynnar organisationen och er transformation mot en mer agil verksamhet.

Hur agila är ni i ert team?

Prova Agile Puls!

Mät och agera för att transformera ert team till att bli mer agila.

Gillar du våra blogginlägg? Prenumerera på vår blogg här och få dem direkt till din email.

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är teamets bäste vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om Puls engagemangsplattform här.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!