Förbättra ditt team med After Action Reviews

after action review

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Att genomföra After Action Reviews (AAR) med team har sitt ursprung i US Army, och det har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att främja utveckling och prestationer i ett team. Studier har visat att After Action Reviews kan öka teamprestationer med i genomsnitt 20-25%*.

En After Action Review är en strukturerad återkoppling kring agerande, beteende och resultat och syftet är att teamet ska lära sig och bli bättre.

Det är ganska enkelt att genomföra en AAR, men det är viktigt att man har en bra struktur på mötet för att det ska få de effekter som man önskar. Blir det alltför informellt så minskar effekten av AAR.

Här är en enkel struktur att utgå ifrån när ni genomför After Action Reviews:

Vad var målet?

Hur väl nådde vi målet?

Vad gjorde vi bra och varför?

Vad gjorde vi mindre bra och hur ändrar vi detta?

För att få en bra struktur på mötet kan det ibland vara bra att ha en extern facilitator.

Bestäm även före mötet hur lång tid som respektive agendapunkt får ta samt hur lång tid varje teammedlem har på sig att framföra sina punkter.

Det är såklart också viktigt att ni före mötet har bestämt vad scopet för ert AAR ska vara. T.ex. utvärdering av försäljningsmål, kommunikationen i teamet eller veckans arbete i teamet.

Innan ni kör igång mötet så klargör även vilka spelregler som gäller: hur vi ska vara mot varandra.

Exempel på spelregler

  • – Alla förväntas delta och vara aktiva
  • – Alla får möjlighet att komma till tals
  • – Vara öppna för nya tankar och idéer
  • – Fokusera på att vara konstruktiv och hur man kan förbättra

Lycka till med era After Action Reviews i ert team!

* Tannenbaum, S. I., & Cerasoli, C. P. (2012). Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 55(1), 231–245.

Så bygger du effektiva team

Inspiration om hur du får ditt team att blomstra!

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!