Varför är det så viktigt med förtroendet i ett team?

varför är det så viktigt med förtroendet i ett team

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Många anser det självklart att ett högt förtroende i ett team är nödvändigt för att teamet ska kunna prestera och fungera. Det håller vi med om till 100%. Visste du också att det finns en hel del studier som visar hur man kan länka ett högt förtroende till teamets prestationer och resultat?

Här kommer några exempel på vad som händer när man har ett högt förtroende i teamet.

Ett högt förtroende ökar medarbetarengagemang

Enligt en Gallup-studie av mer än 10 000 personer så rankas förtroendet som bland den viktigaste parametern för ett högt medarbetarengagemang. När en medarbetare inte hade förtroende för ledaren så visade det sig att sannolikheten för att vara engagerad på jobbet var 1 på 12. Men när förtroendet fanns på plats så ökade sannolikheten för att vara engagerad på jobbet till 1 på 2. Det var alltså 6 gånger högre sannolikhet att vara engagerad på jobbet när det fanns förtroende för ledaren. 

Ett högt förtroende korrelerar till högre intäkter

En artikel i Harvard Business Review belyser sambandet mellan ett högt förtroende i team och finansiella intäkter. De visade bl.a. att företag som är listade på ”Fortune 100 Best companies to work for” där ett högt förtroende i teamen utgör två tredjedelar av kriterierna, slår den genomsnittliga årliga avkastningen för S&P 500 med en faktor på tre.

De upptäckte även i en studie från 2015 av Interaction Associates att företag med högt förtroende är mer än 2,5 gånger mer benägna att ha högpresterande organisationer än företag med lågt förtroende.

Ett högt förtroende ger team som pratar gott om dig som arbetsgivare och era produkter och tjänster

I en studie av Edelman med 33 000 anställda fann de att medarbetare som litar på sina ledare är mer benägna att rekommendera sin arbetsgivare och dess produkter och tjänster.

Ett högt förtroende förbättrar teamets prestation

En studie utförd av Dirks och Ferrin visade att förtroendet för ledaren ger betydande effekter: ökad arbetsprestation, minskad personalomsättning, nöjdare och mer engagerade medarbetare.

Vill du läsa mer om hur man arbetar med förtroendet i ett team, så rekommenderar vi dessa blogginlägg:

Tre effektiva sätt att bygga förtroende som ledare

Så bygger du som ledare förtroende hos dina medarbetare

Bygg förtroende som ledare genom att vara öppen

Så bygger du effektiva team

Inspiration om hur du får ditt team att blomstra!

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!