Har ditt team de bästa förutsättningarna för att prestera på topp?

By maj 26, 2021För Chefen
Har ditt team de bästa förutsättningarna för att prestera på topp?

Du som ledare för ett team vill såklart att ditt team ska prestera så bra som möjligt, och sannolikt är du även angelägen om att dina team-medlemmar ska må bra när de presterar.

Men hur vet du om ni har rätt förutsättningar för att prestera i ert team? Såklart kan du göra pulsmätningar på ditt team, men ett enkelt och snabbt sätt är att först fundera på om ni är ett riktigt team eller ett pseudoteam.

Vi ska förklara vad detta innebär, och hur du som ledare med några enkla punkter kan börja att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ditt team att må bra och prestera.

Vad är ett team?

Ett team är en grupp av individer (två eller fler) som:

 • Uppfattar sig själv och uppfattas av andra som en social enhet där det är tydligt vilka som ingår eller inte.
 • Har ett gemensamt mål och syfte.
 • Är beroende av varandra och behöver samarbeta för att nå målet och syftet.
 • Kommunicerar regelbundet med varandra för att reflektera över samarbetet och vad som kan förbättras.

Inom forskningen brukar man skilja på riktiga team och pseudoteam. Ett pseudoteam är en konstellation av människor som arbetar i nära anslutning till varandra och kallar sig själva för ett team, men som inte riktigt har de egenskaper som krävs för att det ska vara ett riktigt team.

Jobbar du i ett pseudoteam?

Besvara följande frågor för att reda ut om ni är ett riktigt team eller ett pseudoteam:

 1. Har ni tydliga mål i ditt team?
 2. Krävs det att ni har ett nära samarbete i ert team för att nå dessa mål?
 3. Är det fullständigt klart vem som ingår i teamet och vem som inte ingår i det?
 4. Träffas ni i ert team regelbundet för att utvärdera hur ni samarbetar och hur ni kan göra det bättre?

Om du svarar JA på alla frågorna så arbetar du i ett riktigt team. Svarar du NEJ på den första frågan så jobbar du inte i någon typ av team alls. Om du svarar JA på den första frågan och sedan NEJ på någon av de övriga frågorna så ingår du i ett pseudoteam.

Varför är detta intressant för mig som ledare?

Människor som ingår i riktiga team mår och presterar bättre. Människor som ingår i ett pseudoteam är mindre innovativa, mindre effektiva, är mer stressade och mer benägna att sluta än de som ingår i ett riktigt team.*

Det är därför viktigt att du som ledare skapar så bra förutsättningar som möjligt för att ni ska vara ett riktigt team.

Det gör du genom att möjliggöra följande:

 • Var tydlig med vem som ingår i ert team och vem som inte ingår.
 • Ha tydliga mål (som ni gärna tillsammans tar fram) som är förankrade och förstådda av teamets medlemmar.
 • Se till att teamets arbetsuppgifter kräver samarbete för att ni ska lyckas nå era mål.
 • Ge utrymme för reflektion och feedback i teamet: vad fungerar bra, vad kan göras bättre etc.

* Lyubovnikova, J., West, M. A., Dawson, J. F., & Carter, M. (2015). 24-Karat or fool’s gold? Consequences of authentic and pseudo team membership in healthcare organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24, 929-950.

The Psychology of Work and Organizations, 2019; Effective Team Working in Health Care, 2016; Effective Teamwork, 2012.

Vill du ha mer inspiration om hur du bygger ett effektivt team?

Ladda ner vår guide här

Gillar du våra blogginlägg? Prenumerera på vår blogg här och få dem direkt till din email.

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill utveckla team och ledare till att må och prestera bättre.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är teamets bäste vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om Puls engagemangsplattform här.

Leave a Reply