fbpx

Nu är det hög tid för ”trust management”

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Trust management performance management

Vad innebär ett bra ledarskap?

En bra ledare är en person som man litar på, och som visar tillit till sitt team och sina medarbetare. Det är en person som bryr sig om sina medarbetare på riktigt, som är omtänksam och empatisk. Det är också en person som är tydlig med vart vi ska och varför, och kan bryta ner detta i mätbara mål.

En av de viktigaste uppgifterna hos en ledare är att skapa rätt förutsättningar för en bra arbetsmiljö och ett högt engagemang och välmående hos sina medarbetare. En bra ledare skapar förutsättningar för ett högt engagemang och välmående genom att arbeta med tre grundläggande psykologiska behov som alla människor vill ha: autonomi, samhörighet och kompetens.

Daniel Pink, en amerikansk författare och föreläsare, har bl.a. studerat hur U.S Navy Seals befordrar team-medlemmar och ledare till deras absoluta elitenheter. De studerar såklart prestation, men en faktor som faktiskt väger tyngre är tilliten. Är personen som vi befordrar en person som andra har förtroende för?

Varför lyckas så många inkompetenta män bli ledare?

I en artikel i DN September 2022 skrev man om varför så många inkompetenta män lyckas bli ledare. Man intervjuade organisationspsykologen och författaren Tomas Chamorro-Premuzic som studerat vilka ledare vi väljer och vad det får för konsekvenser. Han har även skrivit boken ”Why do so many incompetent men become leaders”. Det korta svaret på varför så många inkompetenta män blivit ledare, är att man ofta väljer ledare utifrån deras självförtroende och inte deras kompetens som ledare. Män tenderar att ha ett högre självförtroende än kvinnor, även när det inte backas upp av talang eller kompetens säger Chamorro-Premuzic till DN. 

Artikeln i DN ger frukt för en del reflektioner. Hur befordrar vi normalt ledare i olika organisationer? Hur jobbar vi med utveckling av medarbetare och ledare genom 1-1 möten eller utvecklingssamtal? Ofta hanteras detta av en ”performance management” process. Det handlar om att få medarbetaren eller ledaren att utveckla sin kompetens till att prestera bra affärsresultat. Det innebär att de flesta ledare är högpresterande medarbetare som uppnått bra resultat, och sedan får möjlighet att leda andra. Men bara för att du själv är den som säljer mest eller designar bäst, innebär det att du är bäst på att leda andra och få andra att prestera maximalt?

Är trust management viktigare än performance management?

Trust management vs performance management

Vad händer när vi befordrar personer till ledare endast baserat på deras prestationer? Tyvärr sker detta i flera organisationer. Man har inte utvärderat andra viktiga ledaregenskaper såsom förmågan att bygga tillit – vilket är den viktigaste ledaregenskapen av alla. Saknas tillit mellan medarbetare och ledare så är det svårt, sannolikt omöjligt, att maximera teamets prestationer och välmående. Ledare som presterar bra själva men som man saknar tillit för, utövar ett ledarskap som är förödande för medarbetarna. Det kommer att skapa stress och sämre prestationer i teamet, och sannolikt kommer medarbetarna sluta (gula fältet i bilden ovan). 

De sämsta ledarna är de som varken presterar eller som skapar tillit (röda fältet…ja tyvärr finns det sådana ledare). Såklart vill vi sträva efter ledare som både presterar bäst och där förtroendet är på topp. Men det är helt ok om ledarens prestationer är lite sämre än de allra bästa, bara tilliten är på topp (det gröna fältet i bilden ovan). Det är så som U.S Navy Seals resonerar när de väljer ut vilka personer som de ska befordra till sina absolut bästa team, och detta tankesätt bör även företag och andra organisationer inspireras av. 

Det är dags att prata mer om ”trust management” och mindre om ”performance management” när vi väljer ut vilka som ska vara ledare i våra organisationer. Hur jobbar ni med att befordra ledare hos er? Hur jobbar ni med ”trust management”? 

Vill du öka ditt teams motivation genom ditt ledarskap?

Häng med på vårt webinar med Charlotte Hagö om hur man leder med hjärtat! 

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Som chef kan det vara en utmanande uppgift att hantera medarbetare som inte presterar och som inte lever upp till förväntningarna. Det …

Här är några tips på hur du som chef kan agera om ditt team inte lyssnar på dig Identifiera rotorsaken Försök att …

6 sätt för dig som chef att skapa ett team med hög psykologisk trygghet Att skapa en psykologiskt trygg arbetsplats är avgörande …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen