Att aktivt arbeta med resultatet – det som inte mäts kan inte förbättras

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Varför ska du arbeta med resultatet av en medarbetarundersökning

För att förbättra organisationens övergripande prestationer och uppnå ett lyckat arbete, krävs det samarbete och engagemang från medarbetarna där alla är med och bidrar och arbetar aktivt med resultatet. Det är avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö.

Några punkter som förklarar varför det är viktigt att kontinuerligt arbeta med resultatet efter avslutad mätning

Identifiera områden för förbättring
Efter avslutad mätning kan du analysera resultatet av undersökningen där specifika områden och grupper kan identifieras. Det kan vara områden som exempelvis ledarskap och kommunikation som visar på lägre siffror jämfört med tidigare mätningar. Det kan då vara en god idé att arbeta vidare med dessa områden och försöka hitta rätt verktyg för att veta hur ni ska arbeta framåt för att förbättra dessa områden.

Det kan även finnas områden som indikerar på väldigt höga siffror vilket är positivt. När det visar på bra siffror är det lätt att glömma vad som bör göras i organisationen för att bibehålla det goda resultatet. Att vara medveten om förbättringsområden är ett första steg mot att implementera förändringar som ökar både produktivitet och trivsel. 

Öka samt stärka medarbetarengagemanget
Att göra en medarbetarenkät tar vanligtvis inte många minuter, det som tar tid och kräver kunskap är att ta hand om resultaten och arbeta vidare med det. Att skapa ett engagemang hos medarbetarna är viktigt, det bidrar till att alla får möjligheten till att framföra sin åsikt som ska behandlas med respekt.

Organisationen ska vara tydlig med att visa att de tar resultatet på allvar och är engagerade i att kontinuerligt göra förbättringar. Detta kan öka medarbetarnas förtroende och engagemang. Sannolikheten ökar då även med att medarbetarna kommer att engagera sig mer aktivt i arbetet.

Skapa en kultur av öppenhet, samhörighet och feedback
En kultur där feedback uppmuntras skapas genom att dela med sig av resultaten och kommunicera öppet om förbättringsinsatser inom organisationen. Det leder till att medarbetarna känner sig mer bekväma att ta plats och dela sina åsikter som bidrar till en kontinuerlig förbättringsprocess.

Möjliggör anpassade lösningar
Alla organisationer har styrkor, svagheter och sina unika utmaningar. Om organisationen arbetar aktivt med resultatet av en medarbetarundersökning, är det enklare att skapa lösningar som är anpassade specifikt till ditt företag då alla har olika behov. Status och behov förändras kontinuerligt i varje organisation och därför måste arbetet följas upp med jämna mellanrum för att göra förbättringsåtgärderna mer effektiva.

Fokus på förbättring av hälsa och arbetsmiljön
Det är vanligt att många medarbetarundersökningar inkluderar frågor om hälsa och arbetsmiljö. Det är upp till företaget vad de bestämmer sig för att mäta, ibland vill man göra en större mätning och ibland vill man fokusera på vissa områden. Genom att agera på resultatet har företaget möjlighet till att skapa en mer hälsosam arbetsmiljö. På så sätt kan det leda till minskad stress, förbättrad övergripande hälsa hos medarbetarna samt ökad trivsel generellt.

Det är intressant att kolla på utvecklingen över tid och se medarbetarundersökningar som en kontinuerlig process. Att organisationer jobbar med resultatet är positivt och det finns en stor chans för att skapa ett långsiktigt värde.

Vill du lära dig mer om hur du engagerar dig själv och andra?

Lyssna in på Pulsᐩ Campfire med Thomas Kahn om hur du blir en mästare på engagemangsarbete.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Som chef är det lätt att du fastnar i gamla mönster och rutiner. Det är ibland lättare sagt än gjort att testa …

För att förbättra organisationens övergripande prestationer och uppnå ett lyckat arbete, krävs det samarbete och engagemang från medarbetarna där alla är med …

Kommunikation på arbetsplatsen är en förutsättning för att lyckas i organisationen och är av stor vikt av flera skäl. Det är ett …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen