fbpx

Integritetspolicy

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Puls Solutions värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Puls Solutions sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Puls Solutions avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, såsom t ex men inte begränsat till, i samband med gjord registrering på hemsidan, användande av digital plattform, på grund av samtycke i email, vid seminarium, social selling, sociala medier, bloggprenumeration och liknande.

 1. Datainsamling

 Vi samlar in din data när du registrerar dig via våra olika formulär på vår hemsida samt när du är en användare av vår digitala plattform. Du kan bli ombedd att lämna ditt namn, din mejladress, telefonnummer, organisationstillhörighet eller andra detaljer.

 Vi samlar in informationen när du fyller i ett formulär, använder livechatten eller ger ifrån dig annan information på vår sajt.

 1. Syfte och användande av information

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att tillhandahålla våra tjänster och administrera vårt avtal med dig, inklusive skapande av och administrering av ditt användarkonto (om du väljer att skapa ett användarkonto);
 • För att du ska kunna nyttja tjänster kan vi komma lämna ut dina personuppgifter till underleverantör eller en tredje part i syfte att uppfylla din begäran tjänster eller produkter (såsom för att genomföra betalning för utförd tjänst);
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär eller konton i sociala medier) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via kundservice, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av tjänster och användarvillkor;
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos tjänsterna;
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse av tjänsterna
 • För att förbättra och utveckla tjänsterna och nya tjänster och produkter, för att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem, samt för att analysera din och andra användares användning av tjänsterna (t.ex. vilken mobilenhet eller utrustning du använder) för att bättre förstå hur våra kunder interagerar och använder tjänsterna;
 • För att skicka nyhetsbrev via e-post till dig;
 • För att administrera marknadsföringsaktiviteter
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring av våra produkter och tjänster, via e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms);
 • För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av tjänsterna eller i samband med användning av tjänsterna i strid med användarvillkoren för tjänsterna eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Puls Solutions eller andras rättigheter;
 • För att fullgöra rättslig förpliktelse.

Personnummer, IP-adress, kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härleda till dig som person. Vi behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt och för att kunna fullfölja de avtal som vi ingått med dig och för att kunna erbjuda dig framtida tjänster och produkter.

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att välja att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information och du ansvarar för att sådant samtycke finns.

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig

Puls Solutions behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan).

Nödvändig behandling för ändamål som rör Puls Solutions eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning)

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Puls Solutions eller tredje parts berättigade intressen, kan Puls Solutions behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar Puls Solutions kommersiella intresse av att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av tjänsterna, förbättra och vidareutveckla tjänsterna samt att marknadsföra Puls Solutions (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna ovan). Med ”berättigade intressen” avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig så bra tjänster som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Till exempel har vi ett berättigat intresse att säkerställa att marknadsföringen är relevant för dig, därför kan vi behandla dina personuppgifter för att anpassa marknadsföringen efter dina intressen, t.ex. anpassad efter din användning av tjänster. Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att:

 1. a) fullgöra skyldighet enligt lag och föreskrifter eller genom domstolsbeslut;
 2. b) vid förhandling om försäljning av vår verksamhet eller tillgångar delge en eventuell köpare nödvändig information om våra kundregister (en eventuell köpare kommer i sådana fall inte ha rätt att använda uppgifterna för annat ändamål än för värderingen av vår verksamhet);
 3. c) överlåta dem till en tredje part som köpt vår verksamhet eller en väsentlig del av våra tillgångar och personuppgifter ingår som en del av försäljningen; eller
 4. d) det är nödvändigt för att genomdriva eller tillämpa våra allmänna villkor, eller för att skydda våra rättigheter, tillgångar, säkerhet, kunder eller andra personer.

För det fall att du inte längre vill erhålla marknadsföring via e-post från oss och/eller våra samarbetspartners, var vänlig använd ”avregisteringsfunktionen” i utskicken.

Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, leverantörer och samarbetspartners) mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra tjänster och för att säkerställa att våra tjänster och system är säkra. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning.

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke

Puls Solutions kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig (t.ex. för de ändamål som anges ovan).

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

Puls Solutions kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Vi använder din information med syfte att:

 • Skapa en mer personlig upplevelse och leverera den typ av innehåll och produkterbjudande som vi tror är mest relevant för dig
 • Leverera en så bra tjänst och produkt som möjligt till dig
 • Vi kan förbättra våra produkter och vårt innehåll så att det ger dig ett ökat värde
 • Svara på förfrågningar så att de blir så relevanta för dig som möjligt
 • Vi använder din emailadress för att lägga till den på vår utskickslista för att fortsätta skicka email till våra kunder efter att den ursprungliga kontakten har upphört.

Du kan närsomhelst avbryta de utskick som du får från Puls Solutions genom att helt välja bort utskicken via ”avregistreringsfunktionen”

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Puls Solutions via christian@puls-solutions.se

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Puls Solutions behandlar personuppgifter om dig.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, begränsade och korrigerade. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

 1. Vi skyddar din information

Vi tillhandahåller bara artiklaroch information och vi ber aldrig om kreditkortsnummer.
Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom, all känslig information som du anger är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).

Vi använder oss i vissa fall av underleverantörer och i dessa fall delar vi nödvändig information med våra sådana partners endast i den mån det är nödvändigt för att kunna leverera våra tjänster och produkter.

 1. Cookies

Vi använder oss av cookies som är datafiler som en sajt eller tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter det). Cookies gör så att systemet känner igen din webbläsare och samlar in och kommer ihåg viss information. Vi använder till exempel cookies för att få en bild av dina behov och intressen baserat på tidigare aktivitet på vår internetsajt. Detta gör det möjligt för oss att förse dig med förbättrade tjänster.

Vi använder cookies för att få information om sajttrafik och interaktioner för att kunna förbättra användarupplevelsen och vårt erbjudande i framtiden. Vi kan också använda oss av pålitliga tredjepartsleverantörer för att samla in information åt oss.

Du kan välja att få en varning från din dator varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Detta gör du via din webbläsares inställningar. Eftersom olika webbläsare fungerar lite olika, bör du titta i din webbläsares hjälpmeny för att ta reda på hur du hanterar cookies på just din webbläsare.

 1. Lagring och gallring

Puls Solutions värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Puls Solutions har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du väljer att ha ett användarkonto hos oss eller, om du inte har ett användarkonto, tills det att den tjänst du valt att utföra är slutförd. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

 1. Överföring av uppgifter till tredje man och tredje land

Puls Solutions kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för dess räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, uppdatera adressuppgifter eller hjälpa till med marknadsföring och analyser. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Puls Solutions leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part, för att inhämta adressuppgifter eller lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna.

Puls Solutions samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Puls Solutions väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Puls Solutions i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Vi säljer inte, byter eller överför på något annat sätt än vad som framgår ovan dina personuppgifter till några externa parter.

 1. Uppdateringar

 Puls Solutions har rätt att vidta ändringar av denna policy, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.

 1. Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

 1. Kontakta oss

Du kan ändra din personliga information genom att mejla oss på support@puls-solutions.com

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss enligt informationen nedan:

Puls Solutions AB

support@puls-solutions.com

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Som chef kan det vara en utmanande uppgift att hantera medarbetare som inte presterar och som inte lever upp till förväntningarna. Det …

Här är några tips på hur du som chef kan agera om ditt team inte lyssnar på dig Identifiera rotorsaken Försök att …

6 sätt för dig som chef att skapa ett team med hög psykologisk trygghet Att skapa en psykologiskt trygg arbetsplats är avgörande …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen