Fem exempel på ledarskap som dödar medarbetarengagemang

By februari 1, 2018För Chefen, För HR-Chefen
dåligt ledarskap

Ett bra ledarskap är i teorin ganska enkelt. Det handlar om att möta behoven hos sina medarbetare och utveckla dem till deras fulla potential.

När medarbetarna inte får de verktyg, kompetensutveckling, tid, förväntningar, syfte eller kollegor som de behöver för att utföra sina arbeten så kommer de sannolikt att bli omotiverade.

Som ledare har du en väldigt stor påverkan på dina medarbetares motivation, engagemang och även välmående.

Dina ledarbeteenden och ditt sätt att vara är ofta direkt avgörande för engagemanget hos dina medarbetare. En medarbetare som i grunden är engagerad och motiverad kan bli djup olycklig och omotiverad om hen utsätts för ett dåligt ledarskap.

Att kontinuerligt reflektera över sitt eget ledarskap och såklart även få feedback på sitt ledarskap är ofta mycket utvecklande för dig som ledare. Nedan listar jag fem exempel på ledarskap som med största sannolikhet kommer att leda till omotiverade medarbetare och i värsta fall får dem att bli sjukskrivna.

1. Vill ha för mycket kontroll

Har du haft en chef som mikro-managerar dig och hela tiden petar i detaljer? Hur motiverande har detta känts? Ledare som mikro-managerar har ofta ett behov av hög kontroll. En sådan ledare visar inte tillit till sina medarbetare och vill helst göra alting själv: ”det blir ju bäst då”. Sällan finns det utrymme för gruppdiskussioner eller synpunkter som går emot ledarens. Detta kan vara mycket begränsade för medarbetarnas utveckling, kreativitet och vilja att lära sig något nytt. Lojala medarbetare som försöker hitta mening och delaktighet i sina arbeten får istället tydliga order, dessa medarbetare kommer sannolikt bli väldigt oengagerade.

2. Delar inte information med andra

Där finns ledare som håller inne med information för att sedan kunna använda den i syfte att öka sin maktställning mot sina medarbetare: ”Jasså du hade inte koll på det, det borde du väl ha koll på i din roll?”.

Erfarenheter visar att öppenhet bygger förtroende, förtroende för dig som ledare och förtroende mellan individerna i en grupp. Jag kan varmt rekommendera Patrick Lencionis The Five Dysfunctions of a Team, som beskriver att grunden för ett team att nå affärsmål är förtroende. Förtroende kan inte byggas utan öppenhet.

Ledare som öppet delar information i syfte att hjälpa sina medarbetare kommer att få lojala medarbetare som arbetar hårdare, är mer kreativa och mer produktiva.

3. Narcissistiska tendenser

En narcissistisk personlighetsstörning är i sin extremaste form förödande både för chefen och medarbetaren. En person med narcissistiska beteenden framställer ofta sig själv som den intressantaste mannen eller kvinnan i världen. De leder ibland genom att få andra att känna sig som förlorare eller mindre värda och kan förringa medarbetarens arbetsinsats inför andra. När den narcissistiska ledaren behöver något från en medarbetare så kan taktiken ibland upplevas som hotfull eller att ledaren utger sig för att vara ett offer och undviker allt ansvar.

4. Berömmer inte medarbetare som gör något bra

Alltför ofta tar vi goda gärningar och bra arbetsinsatser för givet. Kom ihåg att där finns en fantastisk kraft i att berömma medarbetare som gör något bra. Gallup har gjort undersökningar på mer än fyra millioner medarbetare runt om i världen. De kom fram till att medarbetare som regelbundet får beröm och uppmuntran:

  • råkar ut för färre olyckor och säkerhetsincidenter
  • ökar sin egen produktivitet
  • har nöjdare kunder
  • har högre sannolikhet att stanna på sin arbetsplats
  • ökar medarbetarengagemanget hos sina kollegor

5. Behandlar människor som robotar

Medarbetarna ses som robotar som bara är där för att utföra sitt arbete. Punkt. De ses snarare som en kostnad än en tillgång och det där med engagemang och välmående finns det ingen förståelse för. Man anser att medarbetarna är endast där för att öka produktivitet och vinst: ”det är ju det som de är anställda för och får sin lön för att utföra”.

Ledare med detta synsätt visar sällan empati eller förståelse för att medarbetaren faktisk är en människa med ett liv både på och utanför arbetet. Resultaten av denna typ av ledarskap är ofta hög stress, hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro och utbrändhet.

Att bry sig om och att älska andra människor

Att leda andra människor handlar i grunden om att bry sig om och älska andra människor. Joachim Källsholm, VD för Securitas Sverige beskriver detta så bra sitt blogginlägg om hur han ser på medarbetarengagemang. En bra chef brinner för människor och affärer. Om fokus endast ligger på affärerna blir människorna lidande och vice versa. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar får både och.

Lycka till!

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Join the discussion One Comment

Leave a Reply