Så ökar du svarsfrekvensen i din pulsmätning

Medarbetarundersökning PulsMeter

Pulsmätning eller årlig medarbetarundersökning? Oavsett så vill du ha så hög svarsfrekvens som möjligt vilket ibland kan vara en utmaning.

Sju tips på hur du ökar svarsfrekvensen i din pulsmätning.

1. Förklara syftet med pulsmätningen

Att förstå varför man ska arbeta på ett visst sätt eller utföra en viss uppgift motiverar de flesta. Förklara syftet med er pulsmätning: vad ger det medarbetaren och vad ger det organisationen?

2. Förklara vad som ska göras i pulsmätningen

Förklara vad det innebär att göra en pulsmätning. Vilket verktyg för pulsmätningen ska användas? Vad kommer det förväntas av medarbetaren? Prata till ”individen” och gör det enkelt. Vad förväntas av cheferna och ledningen?

3. Förklara hur ni ska arbeta

Berätta hur pulsmätningen kommer att fungera och hur ni ska arbeta med resultatet. Hur ser processen ut framåt? Att pulsmäta är 5%, att arbeta med resultatet och att driva ständiga förbättringar är 95% av insatsen.

4. Låt cheferna äga frågan

Det räcker inte med att endast HR förklarar för alla vad som ska hända. Låt cheferna äga processen och gör dem till hjältar. Låt cheferna visa att pulsmätningen verkligen betyder något för dem och låt cheferna informera om pulsmätningsprocessen. Engagera cheferna för att i sin tur skapa engagemang hos medarbetarna. En vanlig fallgrop är att mellancheferna pratar om att ”dem på HR” eller ”högsta ledningen” beslutat att vi ska pulsmäta. Var en manager – inte bara en messenger. Som chef företräder du företaget och säkerställ att metoden och verktyget som ni använder för pulsmätningen verkligen hjälper dig och din grupp framåt.

5. Agera och följ upp på pulsmätningen

Om ni bara mäter en massa och ni inte gör några åtgärder så är det mycket sannolikt att både engagemang och svarsfrekvens kommer att minska. Efter att ni inlett pulsmätningen så bör cheferna fortsatt påminna sin grupp om vikten av att svara. När ni väl börjar se resultaten så är det viktigt att cheferna snabbt diskuterar resultatet med sin grupp och kommer fram till några få enkla förbättringsaktiviteter att börja med. Genomför dessa enligt planen och säkerställ att aktiviteterna verkligen görs. Forskningen visar att bara genom att kontinuerligt följa upp så ökar arbetsprestationen med 25%!

6. Kommunicera

Kommunicera vad ni gör för aktiviteter kopplade till svaren från pulsmätningen. Kommunicera framgångssagor och berätta om hur arbetet med pulsmätningen hjälpt både medarbetare och chefer. Visa att ni bryr er och att ni agerar på resultatet från pulsmätningen. Detta skapar förtroende hos medarbetarna och därför kommer de vilja svara igen nästa gång.

7. Förbättra

Samla in ny feedback kring hur väl de implementerade förbättringsaktiviteterna fungerar. Reflektera och vid behov: gör om och gör rätt. Visa medarbetarna att ni tar det på allvar.

Hur jobbar du med att öka svarsfrekvensen på dina pulsmätningar?

Vi skulle verkligen uppskatta om du vill dela med dig av dina tips och erfarenheter.

Coachande medarbetarundersökning

Leave a Reply