Sex tips på hur du får sjukt lojala medarbetare

Engagerande-och-motiverade-medarbetare

Vill du ha sjukt lojala medarbetare som går den där extra milen? Vill du få din personal med dig och få dem att prestera sitt yttersta? Ofta hör detta samman med vad de tycker om dig som ledare. Omtyckta ledare får lojalare personal som ofta är mer engagerad.

Här kommer sex tips på hur du får sjukt lojala medarbetare

1. Avsätt tid för dina medarbetare

Många chefer hinner inte vara ledare idag. Deras kalendrar är fullbokade med externa möten eller andra åtaganden och har inte mycket tid över till sina medarbetare. Prioritera tid till dina medarbetare. Boka in små kontinuerliga avstämningar: korta en till en möten. Prioritera detta i din kalender så att du kan bygga relationer med dina medarbetare och stötta dem i hur ni ska nå era mål.

2. Var vänlig

Vissa ledare tror inte att det är bra att vara för omtyckt av sina medarbetare utan snarare ett tecken på svaghet, jag tror att de har fel. Dina medarbetare ska respektera dig men de ska absolut inte frukta dig. Behandla dina medarbetare som dina bästa vänner. Vänner som du tycket om och vänner som du ställer krav på. Ta dig tid att fråga hur de mår, säg hej på morgonen, le och säg tack. Ta dem inte för givet. Stötta och hjälp dina medarbetare.

3. Visa förståelse

Saker och ting kommer att gå fel förr eller senare om ni utmanar er själva som organisation. Det är viktigt att du som ledare visar förståelse för detta och står upp för din grupp även vid misslyckanden.

4. Var en förebild

Att vara ledare är lite som att vara förälder. Barn gör inte som man säger utan barn gör som man gör. De härmar sin förebild. På samma sätt härmar dina medarbetare dig som ledare då en ledare ofta är en förebild. Bryt inte mot dina egna regler som du har satt upp – det kommer skapa respektlöshet och förvirring bland dina medarbetare.

5. Var positiv

Många chefer bär ett tungt ok av ansvar och utmaningar som ständigt ska hanteras. Det är lätt att bli klagande och negativ. Arbeta med rätt mental inställning hos dig själv och var positiv. Din positivitet kommer att sprida sig till dina medarbetare som också blir mer positiva och därmed också mer produktiva.

6. Ge omedelbar feedback

Vissa chefer ger endast feedback en gång om året – ofta i det årliga medarbetarsamtalet. Det säger ju sig självt att det är för sent och sällan relevant. Ge feedback direkt när situationen uppstår. Beröm och förstärk sådant du vill se mer av och ge utvecklande feedback kring sådant du vill ändra. Läs mer om feedback.

Hur arbetar du med ditt team?

Dela med dig av dina tips och erfarenheter – tillsammans ökar vi medarbetarengagemang!

medarbetarundersökning

Leave a Reply