Fem tips som du inte får missa om du vill få dina medarbetare att stanna

Medarbetarundersökning företagsvärdering

1. Arbeta med kompetensutveckling

Medarbetare vill känna sig duktiga och utvecklas. Skapa en lärande organisation och erbjud kontinuerligt kompetensutveckling av dina medarbetare. Här kan du läsa mer om hur du arbetar med kompetensutveckling.

2. Arbeta med att skapa samhörighet

Investera i att skapa en bra sammanhållning kollegor emellan. Prioritera sociala aktiviteter och icke-arbetsrelaterad tid med kollegor. Här kan du läsa om konkreta tips för att skapa samhörighet.

3. Skapa bra relationer mellan ledning och medarbetare

I välmående organisationer respekterar man varandra och intresserar sig för varandras välmående och prestation. Här kan du läsa mer om hur du som chef och medarbetare skapar förtroende mellan varandra.

4. Ha flexibla villkor

Skapa flexibilitet och frihet för dina medarbetare genom att göra det möjligt att t.ex gå tidigt eller får arbeta hemifrån. Vi måste kunna vara medarbetare, föräldrar, fotbollstränare och ha en fritid samtidigt som vi presterar på arbetet. Här kan du läsa mer om effekterna av att ha hög flexibilitet. 

5. Ha marknadsmässiga löner

Som vi skriver om i detta blogginlägg så innebär en högre lön inte per automatik ett högre engagemang. Lönen måste vara rättvis och marknadsmässig för att vara motiverande. Här kan du läsa mer om hur du kan belöna dina medarbetare. 

Hur arbetar du med att få dina medarbetare att stanna?

Vi skulle verkligen uppskatta om du vill dela med dig av dina tips och erfarenheter.

Blogginlägget är skrivet med inspiration av en artikel i Kollega_3 2018.

Coachande medarbetarundersökning

Leave a Reply