Skurups Sparbank använder Puls för att mäta och driva medarbetarengagemang

By juni 18, 2018Kundcase
Skurups Sparbank använder Pulsmeter

Skurups Sparbank använder Puls för att mäta och driva medarbetarskap och medarbetarengagemang

Skurups Sparbank har varit navet för den lokala tillväxten i över 100 år genom att investera i och arbeta nära den lokala marknaden och våra kunder. Som sparbank ger vi också ett löpande stöd till många av bygdens föreningar så att de även i framtiden kan erbjuda en rik fritid till alla oss som bor här i bygden.

”Vi valde att arbeta med Puls Solutions och deras engagemangsplattform, därför att vi ville ha ett verktyg som inte bara mäter och samlar data utan även driver beteenden och stödjer cheferna och organisationen. Puls engagemangsplattform coachar våra medarbetare i hur alla kan vara delaktiga och hjälper cheferna i snabba analyser och prioriterar det som är viktigast” säger Liselott Sjöbeck, HR Manager Skurups Sparbank.

Puls Engagemangsplattform är en AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Leave a Reply