Skurups Sparbank använder PulsMeter för att mäta och driva medarbetarengagemang

By juni 18, 2018Kundcase
Skurups Sparbank använder Pulsmeter

Skurups Sparbank använder PulsMeter för att mäta och driva medarbetarskap och medarbetarengagemang

Skurups Sparbank har varit navet för den lokala tillväxten i över 100 år genom att investera i och arbeta nära den lokala marknaden och våra kunder. Som sparbank ger vi också ett löpande stöd till många av bygdens föreningar så att de även i framtiden kan erbjuda en rik fritid till alla oss som bor här i bygden.

”Vi valde att arbeta med Puls Solutions och deras verktyg PulsMeter, därför att vi ville ha ett verktyg som inte bara mäter och samlar data utan även driver beteenden och stödjer cheferna och organisationen. PulsMeter coachar våra medarbetare i hur alla kan vara delaktiga och PulsMeter hjälper cheferna i snabba analyser och prioriterar det som är viktigast” säger Liselott Sjöbeck, HR Manager Skurups Sparbank.

PulsMeter är en coachande medarbetarundersökning för att öka engagemang och affärsresultat.

Coachande medarbetarundersökning

Leave a Reply