Tre fraser som duktiga ledare ofta använder

omtyckta ledare

Har du reflekterat över hur duktiga ledare uttrycker sig? Ofta är det ett inkluderande språk där man som medarbetare känner sig sedd och delaktig.

Här är tre fraser som duktiga ledare använder som du förhoppningsvis kan inspireras av:

”Jag kunde inte ha klarat göra det utan dig”

Detta är kanske ett av de finaste sätten att säga ”tack” på. Detta sätt att berömma en medarbetare på, får hen att känna sig duktig, kompetent och blir verkligen sedd av sin chef.

”Kan du hjälpa mig”

En studie från Harward business school och Warton school visar att människor som ber om råd anses vara mer kompetenta än de som inte ber om råd och hjälp. Dessutom visar du som ledare att du litar på dina medarbetares kompetens när du ber om hjälp och råd.

”Det var mitt fel”

Duktiga ledare sätter sitt ego åt sidan och visar att det är OK att göra fel genom att erkänna sina egna fel och brister. De  jobbar istället med att förbättra dessa. Dessutom hävdar många att vi tycker bättre om människor som visar att de är mänskliga och gör fel än de som är perfekta och tror att de är ofelbara.

Vilka fraser hör du andra duktiga ledare använda?

Dela gärna med dig av dina tankar och tips.

Coachande medarbetarundersökning

 

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder verktyget PulsMeter – mellanchefens bästa vän.

PulsMeter avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Leave a Reply