Är pulsmätningar lösningen till ett ökat medarbetarengagemang?

Många talar om pulsmätningar idag för att mäta och öka medarbetarengagemang, men är pulsmätningen lösningen på ett ökat medarbetarengagemang?

Att pulsmäta medarbetarengagemang innebär att man skickar ut mindre kortare undersökningar till medarbetarna mer frekvent t.ex varje vecka. Ibland är frågorna samma i varje mätning och ibland varierar dem baserat på vad medarbetarna svarat tidigare eller vad organisationen valt att fokusera på.

Men är det verkligen tillräckligt att pulsmäta för att lyckas med ditt medarbetarengagemang?

”Vad ska jag göra med all data?”

Denna fras har vi ofta hört från chefer som jobbar med datan från olika medarbetarundersökningar. Hur ska man tolka datan och vad ska man konkret göra med den? ”Jag får en massa åsikter och data, men hur ska jag agera för att det ska bli förbättringar?”

Om du bara samlar en massa data så kan du mäta en gång i veckan eller en gång om året. Det kommer ändå inte att ske några förbättringar i din organisation och dessutom kommer sannolikt dina medarbetare att tröttna på att svara på frågorna.

Nyckeln till att lyckas använda datan från en medarbetarundersökning är åtgärder och beteendeförändringar. Vad kan jag som medarbetare själv göra och vad kan vi som organisation göra? Vad ska jag som chef fortsätta att göra, vad ska jag börja att göra och vad ska jag sluta med? Definiera mindre åtgärder som ni fokuserar på och verkligen genomför.

”Det är någon annans fel”

Har du hört talas om begreppet ”nånannanismen”? Jag hörde detta uttryck i ett säljsamtal hos en blivande kund. ”Nånannanismen” innebär att att där är en kultur av att skylla på någon annan, man beter sig som ett offer: ”det är såhär men det är inte mitt fel”.

Om du bara ställer en massa frågor till dina medarbetare kan detta lätt uppfattas som  ”100 anledningar till att bli ett offer”. Man tycker till på en massa frågor men det skapas också förväntningar att någon annan, oftast chefen, ska agera och lösa det hela.

Såklart måste chefen agera på resultatet som vi skriver ovan men det måste även medarbetarna. Att skapa ett bra arbetsklimat, förutsättningar för ett högt engagemang och högt affärsresultat är inte bara chefens ansvar – det är allas ansvar. Vi måste alla vara delaktiga så fundera på hur du ställer dina frågor och hur ditt verktyg gör medarbetarna delaktiga.

Vilka är dina erfarenheter kring pulsmätningar?

Dela gärna med dig av dina tankar och tips.

Coachande medarbetarundersökning

 

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder verktyget PulsMeter – mellanchefens bästa vän.

PulsMeter avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Leave a Reply