Medarbetarengagemang är en av de viktigaste utmaningarna för tillväxt

edarbetarengagemang är en av de viktigaste utmaningarna för tillväxt

Vad är viktigast för att skapa tillväxt enligt VD:ar?

VD-barometern har gjort en del undersökningar där man bl.a frågat ca 300 VD:ar om vad de anser är deras viktigaste utmaning för skapa tillväxt. Efter affärsutveckling anser VD att medarbetarengagemang, ledarskap och innovation är de största utmaningarna för att skapa tillväxt.

Men på frågan om vad som upptar VDs fokus just nu svarar under 5% av VD:arna ”medarbetarengagemang”.

”Över 40% av 300 tillfrågade VD:ar anser att medarbetarengagemang är en av de viktigaste utmaningarna för att skapa tillväxt. Men färre än 5% av samma tillfrågade grupp har fokus på att jobba med medarbetarengagemanget.”

Hur ska vi tolka resultatet? Beror det låga fokuset på att man inte vet hur man ska skapa rätt förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang? Beror det på att man inte har rätt verktyg eller processer för att på ett bra sätt driva medarbetarengagemang? Beror det på vad man har för nyckeltal som man mäts på? Orsakerna kan vara många.

Fler chefer behöver få en ökad förståelse för att medarbetarengagemang är en grundläggande plattform för att attrahera rätt medarbetare såväl som attrahera och behålla kunder. Det är dags att koppla ihop människor och affärer. På riktigt.

Vilka är dina tips på hur vi ska få fler ledare att ta medarbetarengagemang på allvar, på riktigt?

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang. Vi erbjuder verktyget PulsMeter – en plattform för medarbetarengagemang som är mellanchefens bästa vän.

PulsMeter avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Leave a Reply