Vill du anställa en bra ledare? Ställ dessa tre frågor i intervjun

frågor till bra ledare

Är det dags att anställa en ny ledare på din arbetsplats? Här är tre frågor som du bör ställa på intervjun.

En bra ledare bör vara trygg i sin person och sitt ledarskap. En bra ledare är bra på att bygga relationer och skapa förtroende hos andra. Då behöver man vara trygg i vem man är och hur man beter sig.
Ställ följande tre frågor under anställningsintervjun till en ledarkandidat:
  • Vilka tre adjektiv skulle dina ledarkollegor i en ledningsgrupp beskriva dig med?
  • Vilka tre adjektiv skulle dina chefer beskriva dig med?
  • Vilka tre adjektiv skulle dina medarbetare som rapporterar till dig beskriva dig med?
Kanske du tror att man ska försöka svara olika adjektiv på de tre frågorna, men så är inte fallet.
Om du vill anställa en ledare med hög integritet som är trygg och bra på att bygga förtroende så bör personen bete sig på samma sätt mot sina chefer, sina medarbetare och sina kollegor. Personer som är konsekventa i sina beteenden bygger förtroende och får respekt har därmed utmärkta förutsättningar för att skapa engagerade medarbetare som trivs och presterar bra.
Nästa gång som du ska anställa en ledare, testa att ställa dessa frågor, reflektera över de svar som du får och fundera på om det är en ledare som passar in i er kultur.

Lycka till!

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Leave a Reply