Så sätter du tydliga mål för ditt team

förtroende öppenhet

Så sätter du tydliga mål för ditt team!

Min dotter är 7 år och har just börjat skolan. Vid terminsstart så tog lärarna ut eleverna på en gräsplan (utan fotbollsmål) och samlade dem. Lärarna ropade ut till eleverna: ”spring mot målet!”.
Vissa av eleverna började springa, de sprang åt olika  håll och de sprang runt på olika vägar. Vissa av eleverna sprang tillsammans. Vissa av eleverna stod bara stilla och såg frågande ut.
Såhär ser det tyvärr ut på flera arbetsplatser i Sverige år 2019. Man jobbar på men utan tydliga mål som man förstår och kan vara med och påverka. Som experimentet i skolan visade så innebär detta att vissa medarbetare står stilla och undrar vad som gäller, andra jobbar på men kanske jobbar man i olika riktningar och kanske t.o.m så att man motverkar varandra.
Att ha tydliga mål som medarbetarna förstår och känner sig delaktiga i är en viktig del för att skapa produktivitet, resultat och ett högt medarbetarengagemang.
Det spelar ingen roll vilken målsättningsmetodik du använder men det är viktigt att bryta ner organisationens övergripande resultatmål i mål som blir förståeliga och relevanta för medarbetarna.
En enkel metodik som många använder är OKR: Objectives and Key Results. I princip går OKR ut på att att du sätter ett övergripande mål på vad som ska uppnås inom en tremånadersperiod med 2-3 Key Results.
Här är ett exempel:
Objective: Bli en bättre ledare på ditt jobb
Key results med mål att uppnå inom tre månader:
  • Läsa en bok om ledarskap och testa minst två nya aktiviteter som du lärt dig i boken.
  • Hålla minst tre en-till-en möten med var och en av dina medarbetare
  • Utföra en pulsmätning och ta fram två åtgärder kopplat till resultatet
Om du utför dina aktiviteter som leder till dina mätbara Key Results så utvecklar det dig på vägen mot ditt övergripande mål till att bli en bättre ledare.
Genom att bryta ner organisationens övergripande mål på detta sätt till mätbara, mindre mål, som ska uppnås nästkommande tremånadersperiod, så skapar detta en tydlighet och ett engagemang i hur man som medarbetare kan vara med och påverka.
Om du dessutom gör medarbetarna delaktiga i att ta fram era Key Results så får du ännu mer bonuspoäng och ett ökat medarbetarengagemang. Delaktighet, det är som sockret på jordgubbarna när det gäller medarbetarengagemang!
Nu är det din tur! En utmaning till dig som är ledare: Samla din grupp och kika på organisationens övergripande mål. Ta fram två resultatmål (Key Results) som hänger ihop med det övergripande målet. Resultatmålen ska vara mål som ni kan ta ansvar för i er grupp och de ska vara tidsatta 3 månader fram i tiden. Skriv ner dem på ett papper, och följ upp med din grupp hur det går varje vecka. Diskutera inte bara hur ni står er i förhållande till era resultatmål. Diskutera även vad var och en har gjort den gångna veckan som påverkar resultatmålen.
Vill du bli ännu vassare på att sätta mål och nå dessa? Ladda ner en gratis guide på hur du gör här.

Lycka till!

medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Join the discussion One Comment

Leave a Reply