Enkla fraser som används av de bästa ledarna för att skapa medarbetarengagemang

Enkla fraser för att skapa medarbetarengagemang – testa idag!

Att skapa förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang handlar mycket om hur du som chef agerar och uttrycker dig. Använder du ett kontrollerande språk där du dikterar och kravställer eller öppnar du upp för delaktighet? Uttrycker du dig på ett sätt som skapar förtroende och trygghet eller skapar du oro och ovisshet?

Här är några enkla fraser som du kan använda för att skapa förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang:

olika orsaker:

  • Vad kan jag göra för att du ska fortsätta att utvecklas?
  • Min dörr är alltid öppen för dig, tveka inte att fråga om du behöver hjälp eller råd
  • Vad stoppar dig just nu från att komma vidare i din utveckling? Vilka möjligheter ser du för att lösa det? Hur kan jag hjälpa dig?
  • Är det något jag kan göra bättre för att stötta dig i ditt arbete?
  • Kan du berätta om hur det här fungerar? Jag vill gärna lära mig mer av dig
Om du vet hur du ska göra så är det ganska enkelt, eller hur? Det handlar såklart inte bara om att säga dessa fraser. Du måste mena vad du säger och verkligen bry dig om dina medarbetare på riktigt.
Men använder du dessa enkla fraser i rätt sammanhang så händer magiska saker med dina medarbetares motivation och deras medarbetarengagemang. Testa så får du se 🙂

Lycka till!

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om Puls här.

Leave a Reply