Insikter om hur covid-19 och hemarbete påverkar medarbetare

Puls covid-19

Hur påverkar hemarbete och covid-19 medarbetare?

I samband med utbrottet av covid-19 i Sverige, tog vi på Puls Solutions snabbt fram en enkel pulsmätning som är gratis att använda för företag och organisationer.

Vi har analyserat data från flera mätningar i olika organisationer, och kan då se följande trender:

olika orsaker:

Fler medarbetare kan jobba hemifrån effektivt

Fler branscher och yrken har sedan mars 2020 fått större möjligheter att jobba hemifrån. Man upplever också att det fungerar allt bättre att jobba hemifrån, vilket kan kopplas dels till att man har bättre tekniska förutsättningar för distansarbete, dels till att cheferna har blivit bättre på att leda på distans.

Färre vill jobba hemifrån

Även om möjligheten att jobba hemifrån har ökat, ser vi en trend att många börjar tröttna på att jobba hemma och vill återgå till sin arbetsplats och sina arbetskamrater.

Upplevd stress och oro har minskat

Färre medarbetare oroar sig för situationen kopplat till covid-19, och känner även minskad stress jämfört med i mars 2020. Detta kan förklaras med att man har bättre förståelse för hur den rådande situationen påverkar den enskilda individen, genom att man får bra information från sin interna organisation likväl som externa kanaler. Man har även ett ökat förtroende för att den egna organisationen ska klara sig på ett bra sätt genom krisen.

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Leave a Reply