Hur du som är yngre chef leder äldre medarbetare

By juni 17, 2020För Chefen, För HR-Chefen
Hur du som är yngre chef leder äldre medarbetare

Har du nyligen blivit chef och har äldre medarbetare i ditt team? Här är några tips till dig!

Att få förmånen att bli chef i tidig ålder kan innebära utmaningar som du behöver hantera. Kanske förväntade sig någon av de äldre och mer erfarna i teamet att få rollen som du fick, kanske tycker någon att du inte är lika erfaren eller inte kan lika mycket som någon av de äldre i teamet. Lyckligtvis handlar inte ledarskap bara om kunskap och erfarenheter. Det handlar om att bygga förtroende och få andra människor att må bra, få dem att prestera och samarbeta mot mål. Du fick jobbet därför att din chef sannolikt tror att det är just detta som du är bäst på!

Här kommer några tips till dig som leder äldre medarbetare:

olika orsaker:

1

Bygg förtroende

Att bygga förtroende som ledare är lika viktigt vem du än leder. Förtroende är avgörande för att skapa en stark arbetsrelation med dina medarbetare. Ett sätt att bygga förtroende hos dina medarbetare är att ge dem en trygghet i att tillåta olika frågor och funderingar utan att de blir mötta av tråkiga kommentarer. Lyssna på dina medarbetares idéer i gruppmöten och ge dem beröm så ofta du kan. Och när du ger feedback, kritisk eller positiv, undvik alla åldersrelaterade kommentarer.
2

Lyssna på dina mer erfarna medarbetare

Dina medarbetare som har arbetat längre än vad du har, har säkert många erfarenheter som skulle kunna gynna er organisation. Även om du är chef så innebär inte det att du alltid vet bäst. Gör klart för dina medarbetare att du är öppen för deras feedback och att du också vill lära dig av dem.

3

Kommunicera olika

Bara för att du gillar att kommunicera över slack så kanske inte alla dina medarbetare tycker att detta är det bästa sättet. Bry dig om och fråga hur de vill kommunicera: för vissa är fortfarande ett telefonsamtal eller fysiskt möte så mycket bättre än ett meddelande i en chat. Att fråga och anpassa ditt sätt att kommunicera efter dina medarbetares behov bygger starka relationer.
4

Utmana dina antaganden

Ibland antar yngre chefer att äldre medarbetare inte går att anpassa eller att förändra - oavsett om det betyder att man är obekväm med ny teknik eller mindre öppen för nya idéer - vilket inte alltid är fallet. Det är viktigt att utmana dina antaganden om du vill ha bra relationer med dina medarbetare. Var istället öppen och flexibel med hur var och en löser sina arbetsuppgifter - det finns olika arbetssätt att nå målen och så länge de är effektiva och arbetet ger bra kvalité så är det väldigt positivt för dina medarbetares engagemang om de får vara med och påverka hur de ska arbeta.
5

Det är du som är chef

En tendens hos vissa chefer som har äldre medarbetare är att "tona ner" sig själva eftersom de är medvetna om åldersskillnaden. Bara för att du är en bra lyssnare och låter dina medarbetare ha inflytande över hur ni löser era uppgifter, innebär inte detta att du kan låta allting bara gå på som var och en vill. Det är viktigt att du "äger" din position som chef - vilket inkluderar att veta när du ska vara en bra beslutsfattare. Kom ihåg att du har en ledarroll av en anledning.

Vill du bli ännu vassare som ledare? Prenumerera på vår blogg här.

Lycka till och hör såklart av dig om du undrar något 🙂

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Leave a Reply