fbpx

Så får du ditt team att må och prestera bättre – 11 tips

Så får du ditt team att må och prestera bättre

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Att få sitt team att må och prestera bättre är inget som sker per automatik. Vissa tror kanske att det räcker med att bara sätta ihop de bästa människorna till ett team. Som ledare är det viktigt att du skapar rätt förutsättningar i ditt team, för att medarbetarna ska må bra och prestera maximalt. 

Här kommer några konkreta tips på hur du får ditt team att må bra och prestera. 

Om du vill kan du även ladda ner en komplett guide här som beskriver hur du får ditt team att må och prestera maximalt. 

Medarbetarna i teamet är det viktigaste du har

Det är teamets medarbetare som är nyckeln till hur bra teamet presterar. Självklart för många men glöms bort så ofta. Som ledare behöver du förtjäna och behålla teamets förtroende, och på samma sätt måste det finnas förtroende mellan teamets medlemmar för att ni ska kunna må och prestera bra. I boken ”The five dysfunctions of a team” beskriver  Patrick M. Lencioni vikten av ett högt förtroende i ett team för att det ska må och prestera bra. 

Skapa en säker arbetsmiljö

Att skapa och upprätthålla en psykologiskt säker arbetsmiljö är så viktigt för att team ska prestera.

Du måste fråga dig själv: ”Främjar jag som ledare en arbetsmiljö som är säker och tillgänglig för människor med alla bakgrunder och förmågor?” Vi vet att högt diversifierade team som arbetar i en psykologiskt säker arbetsmiljö presterar bättre. Du kan läsa mer om hur du som ledare skapar hög psykologisk säkerhet här och varför mångfald och inkludering är så viktigt här

Var tydlig och aktiv med era värderingar

Era värderingar är era spelregler i teamet: hur vi ska vara mot varandra för att må bra, och lyckas prestera maximalt tillsammans som ett team.

Se till att ni har överenskomna värderingar i ert team som beskriver hur ni ska vara mot varandra för att verkligen lyckas.

Era värderingar är något som ni som team och du som ledare kan luta er tillbaka på i olika situationer. Värderingarna fungerar som sargen på en hockeyplan – de ser till att ni håller er inom den överenskomna spelplanen, och de regler som finns där. Ge feedback till varandra, både på beteenden som är i linje med era värderingar och när någon går utanför värderingarna.

”What you measure is what you get”

Mät och följ upp hur väl ni mår och presterar i ert team. Definiera och mät olika affärsnyckeltal men glöm inte bort att mäta engagemang och välmående i ert team.

Analysera och reflektera över er data kontinuerligt, gärna varje månad. Agera om ni behöver, och analysera sedan effekterna av ert agerande genom nya mätningar. 

Investera i regelbundna en-till-en möten 

Det räcker inte med att prata utveckling med dina medarbetare i det årliga utvecklingssamtalet. Vi människor behöver bli sedda och få beröm ofta!

Regelbundna en-till-en möten är bland det mest kraftfulla verktyg som du kan använda som ledare. Det är enkelt att göra också. 

Börja med att boka in åtminstone 15 minuter i månaden med varje medarbetare i ditt team.

Här kan du läsa mer om hur du genomför korta en-till-en möten

Team som mår och presterar bra reflekterar tillsammans

Analysera och reflektera över era prestationer och era resultat gemensamt som ett team. För att detta ska bli bra så är det viktigt att ni har de grundläggande byggstenarna på plats: att ni har ett högt förtroende mellan varandra och en hög psykologisk säkerhet i teamet.

När ni har det så kan ni reflektera över era resultat och era prestationer och diskutera vad som fungerar bra, vad som kan göras bättre, misstag som ni har gjort och vad ni har lärt er av dessa.

Var transparenta och öppna, lyssna in och stötta varandra.   

Jobba på en kultur där medarbetarna coachar varandra

Du som ledare ska såklart finnas där för att stötta och coacha dina medarbetare i ditt team. Det finns många fördelar med att även teamets medlemmar coachar och stöttar varandra. Det bygger samhörighet i teamet, och dessutom utvecklar det teamets medarbetare när de får hjälpa varandra. Så skapa en coachande kultur för att må och prestera bättre som ett team. 

Fira framgångar och bli aldrig nöjd

Fira med hela teamet när ni har nått ett mål eller lyckats med någon prestation. Men luta dig inte tillbaka och bli nöjd och tro att allt bara rullar på.

Det finns ett talesätt: ”Ni utvecklas hela tiden som team, går ni inte framåt så går ni bakåt”. Det är sannolikt omöjligt att stå helt stilla i sin utveckling både som individ och som team.

Jobba med ständiga förbättringar så att ni ”går framåt”: Vad kan vi göra bättre i vårt samarbete? Vad kan vi göra bättre i hur vi utför vårt arbete? Hur kan vi förbättra vår produkt och våra tjänster? Och så vidare.

Sätt SMARTa mål

Bestäm mål som är SMARTa: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. Se till att målen är aggressiva men nåbara. Involvera medarbetarna i teamet när ni sätter era mål, så att de känner sig delaktiga i dessa och får vara med och påverka. 

Bryt sedan ner målen i beteenden och aktiviteter: Vad måste vi göra varje vecka och varje dag för att vi ska lyckas nå målet? Vad behöver vi lära oss och utvecklas inom, för att kunna nå målen?

Skriv upp och visa målen, och följ upp kontinuerligt hur ni presterar i förhållande till era mål. Gör det tydligt på kontoret eller på teamets webbsida.  

Rekrytera och behåll rätt medarbetare i teamet

Ibland hör man chefer skylla på att medarbetarna i ett team är fel eller för dåliga för att teamet ska prestera. Det är sällan som människor medvetet väljer att inte prestera. Det finns såklart undantag, men de allra flesta vill göra bra ifrån sig.

Ofta beror det på något annat när ett team inte presterar, t.ex. någon av punkterna som vi tagit upp tidigare i detta inlägg. Men ibland har man medarbetare som hamnat på fel plats.

Har du medarbetare i ditt team som inte presterar, så är det viktigt att adressera detta i tid genom feedback, stöttningar och en-till-en möten. Fungerar det fortfarande inte, så är det kanske dags för den medarbetaren att göra något annat.

Det är viktigt att anställa rätt medarbetare som passar in i den kultur ni vill ha. Rätt kompetens bör man såklart ha, men ofta handlar det om att hitta medarbetare med rätt vilja och rätt inställning som passar in i gruppen, och personer som är motiverade av sig själva.

Här kan du läsa mer om relevanta frågor att ställa när du har en medarbetare som inte presterar. 

Utvärdera samarbetet i teamet kontinuerligt för att må och prestera tillsammans

En viktig nyckel för att få team att prestera maximalt är att kontinuerligt utvärdera hur väl ni samarbetar i teamet, så kallade After Action Reviews (AAR).

Det är enkelt att genomföra en AAR, men det är viktigt att man har en bra struktur på mötet för att det ska få den effekter som man önskar. Blir det alltför informellt så minskar effekten av AAR.

Här är en enkel struktur att utgå ifrån när ni genomför After Action Reviews:

  • Vad var målet?
  • Hur väl nådde vi målet?
  • Vad gjorde vi bra och varför?
  • Vad gjorde vi mindre bra och hur ändrar vi detta?

Vill du öka ditt teams prestation?

Ladda ner vår guide och ta del av konkreta tips som du kan göra redan idag.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!