fbpx

På DH Solutions prioriterar man medarbetarnas välmående

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

DH Solutions håller Halland högt

DH Solutions AB är moderna it-pionjärer med ett totalerbjudande för lokala och globala företag inom alla branscher. Med stolta traditioner sedan 1972 är DH Solutions dessutom Hallands äldsta it-företag där man skapar innovativa it-lösningar som underlättar kundernas vardag.

På DH Solutions prioriterar man verkligen medarbetarnas välmående och har valt att göra en hälsosatsning för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för sina medarbetare. Vi ställde några frågor till Johanna Pousette som är CFO på DH Solutions AB kring hur de arbetar med medarbetarengagemang, ledarskap och hälsa. 

– Hur jobbar ni med medarbetarengagemang idag?

Vi vill arbeta med delaktighet och ägarskap i vardagen. Det gör vi bland annat genom team- och projektarbeten, månadsfrukost med rapport från ledningen men framför allt med diskussioner och gruppsamtal om aktuella frågor. Nu senast fick medarbetarna diskutera våra Talang- och check-in-samtal och ge feedback på det men det kan också handla om Medarbetarskap, Framtidens arbetsplats eller Hur vi blir den bästa IT-arbetsplatsen. Vi följer också upp våra Pulsmätningar kontinuerligt och inkluderar medarbetarna i vårt förbättringsarbete. Sen får man inte glömma bort att ha roligt också! Under pandemin har det såklart varit utmanande men vi har hittat olika sätt att träffas utomhus på After worker och kickoffer.

– Vad är utmärkande för det ledarskap som ni vill utöva hos er?

Vi arbetar utefter vår ledarvision som utgår från varje ledares ansvar att skapa förutsättningar för medarbetarna och organisationen att utvecklas och nå sina målsättningar. Vi leder våra medarbetare bland annat genom att:

  • Tillsammans som team arbeta mot organisationens mål och vision.
  • Leva våra värdeord * Passion * Ägarskap * Enastående * Framtidsfokus *
  • Vara tydliga, inkluderande och transparenta i kommunikation och informationsdelning.
  • Uppmuntra våra medarbetare till kompetensutveckling och att våga utmana och utveckla rutiner och processer.
  • Lita på individens och medarbetarens kompetens – enpowerment!

– Ni har valt att göra en hälsosatsning, varför valde ni detta området?

Detta är en prioriterad fråga för att vi tror på kraften i att ha medarbetare som mår bra, som trivs på jobbet och med sig själva. Som ett framåtlutat konsultföretag inom IT-branschen så är våra medarbetares välmående en prioriterad fråga. Om vi ska leverera de bästa IT-lösningarna så måste vi inte bara ha kompetenta medarbetare utan också pigga, glada och kreativa konsulter.

För det första:

Vi har under två år gjort regelbundna medarbetarundersökningar och pulsmätningar med Puls Solution. Där mäter vi bland annat Välmående, Hälsa, Glädje/Trivsel och Stress. Vi ser att våra genomsnittliga resultat ligger ganska konstant, trots flera insatser inom området. Genom åren har vi initierat flera olika hälsosatsningar och aktiviteter såsom företagsträning, stegtävlingar, cykelvänlig arbetsplats, inspirationsfrukostar inom hälsa och föreläsningar inom stress och återhämtning. Nu har våra siffror varit på grönt och ibland halkat ner mot gult så det har ändå varit acceptabla nivåer men vi har högre ambitioner, vi vill vara Hallands bästa IT-arbetsplats. Och vi konstaterat att om vi vill förbättra medarbetarnas välmående så behövde vi arbeta på ett annat sätt. 

För det andra:

Worklife balance och hållbarhet är något vi trycker lite extra på i vårt erbjudande som arbetsgivare. Däri ligger bland annat möjligheten till träning, återhämtning och välmående.

För det tredje:

Under drygt ett och ett halvt år har vi levt i en pandemi och det har givetvis också påverkat oss alla på olika sätt. I vår senaste Pulsmätning kunde vi dock se en intressant förflyttning. Några medarbetare har under pandemin i samband med hemarbetet kraftigt förbättrat sin upplevda hälsa medan några medarbetare har gått åt andra hållet och fått en försämrad situation. För oss blir det viktigt att bibehålla ett högt välmående samtidigt som vi behöver göra insatser för de som inte har det lika bra. 

– Hur jobbar ni med er hälsosatsning? 

Vi har tagit ett rejält omtag och utvärderat de aktiviteter, erbjudanden och samarbetspartners vi har haft under de senaste åren. Vi konstaterade att om vi vill förbättra våra resultat så måste vi göra saker annorlunda. Det som var viktigt för oss när vi letade efter en samarbetspartner var: 

  1. Vi vill samarbeta med någon som har ett brett perspektiv på hälsa. Det omfattar bland annat träning, kost, återhämtning, sömn, socialt liv, gemenskap, motion och förbättrad hälsa.
  2. Vi vill nå flera medarbetare än vad vi gjort tidigare och därför behöver vi utgå från varje individ. Våra medarbetare har olika behov och målsättningar och med den utgångspunkten vill vi stötta varje individ för att nå en önskad bättre hälsa. 
  3. Vi vill arbeta långsiktigt. Enstaka insatser och aktiviteter tenderar att ge inspiration för stunden men ganska snabbt är man tillbaka i gamla hjulspår. En hållbar förändring för hela livet har varit en viktig utgångspunkt.
  4. Även om vi utgår från varje enskild individ så vill vi att hälsosatsningen ska föra oss närmre varandra, att vi samtidigt bygger gemenskap och företagskultur. 

Vi har valt att samarbeta med ett lokalt företag som heter Multifit och deras koncept ”Corporate Health Coach”. De kommer finnas på plats på DH för att coacha, sprida kunskap och aktivt medverka till rörelse under totalt 24 Multifit-dagar på ett år. 12 veckor på hösten och 12 veckor på våren. Vi kickade igång med att erbjuda alla medarbetare ett hälsosamtal med sin coach för att skapa en bra utgångspunkt. Därefter träffar medarbetarens sin coach individuellt en gång på hösten och en gång på våren. Men däremellan sker coaching i grupp och inspiration på olika sätt. 

En Multifitdag, eller Hälsotisdag som vi också kallar det, ser ut så här:

07:45 – 08:30  En hälsosam frukost dukas upp

08:00 – 08:15  Multifit har en föreläsning/utmaning/peptalk med personalen

08:30 – 11:30 Multifit finns på plats för individuella coachsamtal och rör sig i våra lokaler för att komma med små tips och råd.

11:30  – 12:00  Träningspass inomhus med fokus på rörlighet, stretching och balans. Här behövs inget ombyte utan man komma direkt från sin arbetsplats.

12:00 – 12:30  Träningspass för de som vill ha lite mer utmaning inom styrka och kondition. Detta pass genomförs utomhus (om vädret tillåter).

– Hur tas den emot av personal och chefer?

Vi har fått mycket positiv respons. Tisdagar har blivit en dag då vi verkligen träffas, pratar, umgås, har roligt ihop, tränar tillsammans, peppar varandra och inspirerar. Det är verkligen härlig energi!

– Vilka effekter ser ni? 

Än så länge är det mest en känsla av gemenskap och glädje. Men nu i december ska vi göra en första Pulsmätning sedan initiativet drog i gång så det ska bli intressant att se om det skett någon förflyttning inom områdena Hälsa, Engagemang och Välmående. 

– Är det något mindre bra som ni har gjort kopplat till denna satsning som andra kan lära sig av? 

Den input vi har fått hittills är en önskan om mer tid för individuell coachning. Och ett annat önskemål är att göra någon form av hälsotest och fystest innan satsningen drog i gång för att sedan kunna se om det gett resultat, exempelvis vikt, blodtryck och konditionstester. Det hade kunnat ge ytterligare en anledning och motivation att påbörja en livsstilsförändring.

– Vilka är de viktigaste nycklarna att lyckas när man arbetar med hälsa i en organisation? 

Att alla chefer är med i satsningen och prioriterar aktiviteterna som erbjuds. Att det finns tid avsatt för hälsosamtal, frukost och träning. Och det finns det!

Sedan är det viktigt med låga trösklar för att få fler att komma i gång med en förändring. Om man till exempel är helt otränad så kan steget vara ganska långt att byta om till träningsträning och visa sig inför sina kollegor. Så ett rörlighetspass som alla kan vara med på är en perfekt start. 

Sedan tror vi att det individuella fokuset och att göra små förändringar. Vi har alla olika mål och förutsättningar och det är viktigt att ta sin utgångspunkt i det.

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Pulsᐩ. En AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Hantera kränkningar diskriminering och trakasserier
För Chefen

Vad är kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering?

Har du koll på vad som gäller angående kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering? Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av oacceptabelt beteende och innebär ”handlingar som riktas mot

10 tips på hur du blir mer effektiv genom mikropauser
För Chefen

10 tips på hur du blir mer effektiv genom mikropauser

Varför behöver vi mikropauser? När du sitter en hel dag och bara jobbar på så aktiveras musklerna för att stödja korrekt hållning och din hjärna jobbar hårt för att hålla

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!