fbpx

4 sätt att skapa en positiv kultur på den hybrida arbetsplatsen

hybrida arbetsplatsen

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Den hybrida arbetsplatsen är här. Hur gör vi för att skapa en bra kultur? 

Med den hybrida arbetsplatsen där vi kombinerar distansarbete med arbete från det fysiska kontoret är risken stor att man inte kan bygga den kultur som man vill. Vi har under perioden med covid-19 sett massor av organisationer som arbetat på distans, och där man också upplever att man inte kan bygga eller upprätthålla sin företagskultur.

Den hybrida arbetsplatsen är sannolikt här för att stanna, och med den oroar sig många över hur man ska kunna bygga och upprätthålla sin kultur. Kultur är en samling beteendemönster som traditionellt tagit sin form när man träffats fysiskt, och ofta på det fysiska kontoret. Man brukar pratar om att ”kulturen sitter i väggarna”. Med två fysiska miljöer för ditt team– en när ni jobbar på distans och en när ni ses på kontoret – kan flera olika subkulturer växa fram i er organisation. 

 

Man kan tycka att detta kanske inte är så farligt, men i det långa loppet kan olika subkulturer i en organisation vara förödande. Med tiden kan det bli så att olika team känner sig utanför, och att man får en känsla av att arbeta på olika företag och i olika organisationer. 

Här är 4 sätt att bygga en bra kultur i den hybrida arbetsplatsen:

1. Ge möjligheter för olika team att mötas

En studie publicerad i Harvard Business Review visade att kommunikationen mellan personer som man jobbar tätt med, ökade med 40 % efter lockdown på bekostnad av 10% mindre kommunikation mellan kollegor som man inte jobbar lika nära med.

På den hybrida arbetsplatsen förstärks detta. Väggarna i våra silos har blivit tjockare, och det ökar risken för olika kulturer inom samma företag och samma organisationer. 

Vi behöver aktivt jobba med olika beröringspunkter mellan team och kollegor som normalt inte jobbar så tätt med varandra. 

Detta kan vi uppnå genom tvärfunktionella möten när vi ses fysiskt eller online. Det kan vara olika forum där man delar kunskap och information (t.ex. ledarforum, marknadsinformationsträffar, lunch and learns, etc). 

2. Skapa kanaler för riktig feedback

Som vi tog upp i inlägget om för- och nackdelar med en hybrid arbetsplats, så är detta sätt att arbeta på nytt för de allra flesta. Vi får helt enkelt prova oss fram och lära oss under tiden. 

För att veta att vi gör rätt saker så är feedback otroligt viktigt: ”vad tycker vi om det här?”, ”vad fungerar bra och vad kan vi göra annorlunda?”. 

Absolut kan man lägga in frågor i sin plattform för pulsmätningar, men det viktigaste är att diskutera och prata kring den hybrida arbetsplatsen. 

Vad tycker ditt team egentligen om att arbeta i en hybridmiljö? Vad skulle de vilja se förändrat och/eller förbättrat?

Det mest effektiva (och visserligen också tidskrävande) sättet att göra detta på är att ha en-till-en möten med dina medarbetare. Även om det tar lite tid så är det väl investerad tid, inte bara när det gäller den hybrida arbetsplatsen. 

I en-till-en mötet kan du ställa specifika frågor, följa upp för att förtydliga, och bättre förstå vad personen tänker och känner. Det blir också ett forum där du kan stötta din medarbetare och fånga upp signaler i tid. 

3. Bestäm er för att distansarbetet är er nya standard

Det blir väldigt svårt om ni har olika processer, informationskanaler, kommunikationskanaler eller möten beroende på om ni ses på distans eller fysiskt på kontoret. 

Sätt upp era kanaler, er struktur, era processer, era kommunikationsverktyg och ditt ledarskap (här hittar du allt du behöver för att leda på distans) som om alla arbetar på distans alltid. 

Om distansarbetet blir er nya standard kan alla sedan välja hur de vill delta i möten, hur de ska söka information, hur de ska dela idéer etc.

Såklart bör ni ses fysiskt också, men det normala bör vara att man alltid kan välja att vara en del av teamet och ert arbete på distans. 

4. Gör kontoret till er nya ”offsite”

McKinsey har observerat olika beteenden på den hybrida arbetsplatsen, och en reflektion var att kontoret är vårt nya ställe att ses ”offsite”. Istället för att åka till en konferensanläggning så ses man på kontoret för att reflektera, utbyta idéer och att nätverka. 

Så istället för att bara ses på kontoret och jobba på som vanligt, varför inte se till att det finns tid och möjlighet för att verkligen jobba med teamet när ni väl är där. Några exempel på vad man kan göra: 

  • Avsätt en dag i månaden när man får jobba med personer som man annars inte brukar arbeta med. Det kan t.ex. vara medarbetare från olika team. Ge dem ett syfte och en uppgift som gynnar er kultur och er verksamhet.
  • Boka in ett fysiskt möte några gånger per år som bara handlar om att reflektera och utbyta erfarenheter för att lära sig av varandra.
  • Boka in en team-building-aktivitet per månad. T.ex. en after work eller en gemensam lunch.  

Den hybrida arbetsplatsen kan vara förödande för er kultur. Men om ni aktivt jobbar med kulturen, reflekterar och lär er och kanske testar något av ovanstående förslag, så ska ni säkert få den hybrida arbetsplatsen att fungera och er kultur att blomstra.

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Pulsᐩ. En AI-baserad plattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!