fbpx

Så skapar du som ledare inkludering på riktigt

Så skapar du som ledare inkludering på riktigt

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Varför ska vi ledare skapa inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats – beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer. 

En hög nivå av inkludering är viktig för att du ska må bra på din arbetsplats, vilket i sin tur är en grundförutsättning för att du ska kunna göra ditt jobb väl, men också för att en organisation ska få ut all potential (affärsnytta) ur sina medarbetares många olikheter (mångfald).

Ledarskapet har en mycket stor påverkan på hur ett team mår och presterar.

I vårt webinar med Lotta Peterson berättade Lotta om olika nycklar för hur man som ledare kan agera för att skapa inkludering på riktigt. 

”Teori som ej är omsatt i praktisk handling är ineffektivt – och även om vi många gånger teoretiskt och logiskt förstår ”varför vi ska” och ”fördelarna med att göra” så är förmågan att agera överlag ganska låg. Och jag är säker på att det är där vi behöver träna  på själva agerandet! Enkla verktyg och tekniker som går att tillämpa omgående.” säger Lotta Peterson. 

T.ex. ”Man vill att ens chef tycker om en” säger Lotta. Basen i relationen ledare/medarbetare är ett slags beroende – där konsekvensen av att om min chef exempelvis inte skulle tycka om mig är garanterat kännbar eftersom vi alla ”läcker vad vi tänker” och är det något våra sinnen reagerar på så är det när någon inte är sann – man kan inte riktigt ta på det – men hela kroppen känner av det och vet. Då skapas otrygghet och man går lätt i attack eller försvar av den enkla anledningen av att chefen inte lyckas trygga mig. Min vardag påverkas enormt av hur relationen fungerar. Därför blir det extra viktigt att chefen tar sig tid – och att chefen i sin tur får tid och utrymme – att lära känna de personer som skall ledas. Fundamentet är att skapa en relation där man känner ”vi vill varandra väl”. Att bli omtyckt för den man är och för det man gör är väldigt viktigt för att känna sig inkluderad. 

När man får vara sig själv så känner man också en hög psykologisk säkerhet  vilket t.ex. Google visat är den gemensamma faktorn för team som presterar maximalt. 

Hur du som ledare skapar inkludering på riktigt

Om man frågar medarbetare vad de önskar sig mest av sin chef så svarar de ofta: att få beröm och att bli sedd ofta, eller ofta uttryckt som ”jag vill ha mer feedback”. Att utöva ett bra ledarskap kan kokas ner till tre mänskliga behov, och dessa punkter kan användas mellan medarbetare såväl som av ledare:

1. Se mig

Se och uppmärksamma personerna i ditt team. Titta på en person som pratar (titta inte på telefonen eller datorn) och uppmärksamma var och en i teamet.  

2. Hör mig

Lyssna på personen som pratar, på riktigt. Ställ öppna frågor, låt personen få tid att prata och komma till tals. 

3. Bekräfta mig

Beröm och bekräfta dina medarbetares beteende som du vill se mer av. Bekräfta det som de berättar för dig, bekräfta det som du ser och hör. Beröm sådant som de gör bra och som du vill att de ska fortsätta att göra.

En magisk nyckel till inkludering

När jag lyssnade på Lottas webinar om inkludering på riktigt så fångade jag upp en nyckel som är grunden för att verkligen skapa en inkluderande miljö: visa dig sårbar. 

Att visa sig sårbar, som ledare eller som en medlem i ett team, får magiska effekter. Det visar att ingen är perfekt, det visar att det är okej att göra fel ibland och att få vara och bete sig annorlunda. 

Om du som ledare öppet berättar om dina fel och brister, så kommer dina individer i ditt team också att göra det och detta skapar en hög psykologisk trygghet i ditt team – en magisk nyckel för att jobba med inkludering på riktigt. 

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Pulsᐩ. En AI-baserad plattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!