fbpx

Vad har en visselblåsartjänst för värde för en organisation?

visselblåsartjänst

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Har ni en visselblåsartjänst på plats för att följa lagkravet eller finns det andra värden?

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft enligt EUs visselblåsardirektiv. För arbetsgivare med minst 50 anställda innebär den nya visselblåsarlagen en skyldighet att inrätta rapporteringskanaler för visselblåsning, som ska kunna ske muntligen eller skriftligen. För dessa företag med 50 – 250 anställda gäller det att rapporteringskanalen ska vara klar i december 2023. Företag med minst 250 anställda ska ha sin interna rapporteringskanal på plats senast den 17 juli 2022.

Många företag har fullt upp med att implementera rapporteringskanaler för att följa det nya lagkravet. Men finns det andra värden med en visselblåsartjänst än att bara följa lagkravet?

Här är 3 fördelar med en visselblåsartjänst:

1. En tydlig och enkel kanal för att ta emot tips

Visselblåsarärenden ger inte bara värdefull information kring oegentligheter utan hjälper verkligen till att få bort företagsbedrägerier. 

Den stora majoriteten av företagsbedrägerier upptäcks genom tips  (42,4%), som kom överst jämfört med ledningsgranskningar, internrevision, extern revision, övervakning eller andra sätt enligt Association of Certified Fraud Examiners. 

Detta visar att en visselblåsartjänst har ett stort värde för företag för att upptäcka och motverka bedrägerier. 

2. Undvik kostnader och badwill

Korruption och bedrägerier är och kan bli stora kostnader för företaget. Det handlar dels om direkta monetära värden t.ex vid stöld eller mutor. Men även i form av badwill i t.ex i media eller förlorade kontrakt med kunder. 

Ett dåligt rykte kan ta lång tid att reparera därför är det viktigt att upptäcka olika bedrägerier i tid. Som beskrivet ovan är tips den viktigaste faktorn för att upptäcka bedrägerier och en visselblåsartjänst är en trygg och säker kanal för att ta emot och hantera tips. 

3. Ni bygger en kultur med ett högt förtroende

I den bästa av världar skulle man som visselblåsare våga rapportera missförhållande till någon i sin organisation som man litar på men detta kan kännas otryggt för en hel del. Tänk om personen du litar på är inblandad i missförhållandet som du vill rapportera om?

Genom att implementera en visselblåsartjänst så driver du bättre kommunikation och förtroende i er organisation. 

Många gånger ser man att företag med en stark kultur av intern rapportering har generellt färre stämningar, mindre förlikningar när rättstvister inträffar och färre negativa rubriker i media. 

Det borde inte vara en överraskning när du tänker efter. Ett företag som gör det tryggt och enkelt att visselblåsa är ett företag där medarbetarna känner sig bekväma med att prata om problem och få dessa problem lösta. På lång sikt kommer den verksamheten oundvikligen att få en strategisk fördel gentemot andra som inte har samma öppenhet och förtroende. Förtroende är grunden för alla team och organisationer att prestera. 

Vill du ha en trygg och enkel visselblåsarfunktion?

Kolla in visselblåsarfunktionen i Puls+

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!