fbpx

Kan medarbetarundersökningar göra mer skada än nytta?

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Bristfälliga frågor i medarbetarundersökningar kan leda till dåliga beslut och fel prioriteringar

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att bedöma risker för arbetsrelaterad ohälsa. På många arbetsplatser använder man medarbetarundersökningar för att bedöma dessa risker. 

Är det bra frågor i organisationernas medarbetarundersökningar så kan data från dessa undersökningar även användas till att t.ex. utveckla team och ledare

I en artikel i Allt om arbetsmiljö menar Dan Hasson, som är doktor i stresshantering och docent vid Karolinska Institutet, att ett stort problem med många medarbetarundersökningar är att de ofta inte är vetenskapligt validerade – det är alltså inte säkert att de mäter det som de avser att mäta.

Konsekvensen av dåliga frågor är att resultaten blir därefter, och man ser inte vad man behöver åtgärda utan fokuserar kanske på fel saker. ”Undersökningen riskerar då att göra mer skada än nytta”, säger Dan Hasson.

Nyttja data från medarbetarundersökningar till fortsatt dialog

Man ökar inte medarbetarengagemang genom att bara svara på medarbetarundersökningar och kika på resultat. ”Människor triggas av konsekvenser” säger Dan Hasson. Man tolkar även olika frågor olika, och därför ska resultatet från medarbetarundersökningar ses som just ett underlag för vidare diskussion och inte ett facit eller alibi för sitt ledarskap. 

Man ser också en trend att fler och fler aktörer väljer att lägga över ansvaret på den enskilda medarbetaren. Det är jättebra att alla blir aktiverade och känner ansvar, men görs detta på fel sätt så kan det leda till ännu högre stress och ohälsa för medarbetarna. 

Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap som arbetar vid Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen, uttalar sig i samma artikel att det är en balansgång att ge medarbetarna tips på hur de kan hantera sin arbetsmiljö: ”Om den som har en helt orimlig arbetsbelastning över tid bara får tips om att sova, äta och springa kan det bli katastrofalt. Risken är att individer skuldbeläggs och mår ännu sämre”, säger hon.

Använder du Pulsᐩ? Då kan du känna dig trygg 😃

Pulsᐩ Solutions valde tidigt att samarbeta med Lunds Universitet för att säkerställa att vi ställde rätt frågor i våra undersökningar redan från början. Tidigt gjordes även en vetenskaplig validering av frågepaketet som används i Pulsᐩ för att kunna justera och bevisa att våra kunder jobbar med rätt frågor som utvecklar medarbetarengagemang och välmående. 

I Pulsᐩ coachas medarbetarna till egna aktiviteter, och även denna metodik är utvecklad och anpassad för att man med små medel ska kunna vara med och påverka där man kan. När det handlar om områden som stress och hälsa så aktar vi oss för att lägga för stort ansvar hos medarbetaren, utan här guidas medarbetarna istället till hur de kan få hjälp av sin arbetsgivare. 

Så lyckas du med din pulsande medarbetarundersökning

Ladda ner vår guide och ta del av konkreta tips som du kan göra redan idag.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Som chef kan det vara en utmanande uppgift att hantera medarbetare som inte presterar och som inte lever upp till förväntningarna. Det …

Här är några tips på hur du som chef kan agera om ditt team inte lyssnar på dig Identifiera rotorsaken Försök att …

6 sätt för dig som chef att skapa ett team med hög psykologisk trygghet Att skapa en psykologiskt trygg arbetsplats är avgörande …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen