Fem tips du inte får missa om du vill skapa värdefulla relationer

Coachande medarbetarundersökning

Man brukar säga att det är inte vad du känner till som gör dig framgångsrik, utan vem du känner.

Det spelar ingen roll vad du gör, du kan alltid ha glädje av och dra nytta av dina relationer, både privat och i ditt arbete. Det har t.o.m visat sig i forskningen att du lever längre om du har värdefulla relationer.

Här kommer fem tips som hjälper dig att bygga och vårda värdefulla relationer:

1. Var generös: ”att ge är det nya ta”

”Att ge är det nya ta” skriver Magnus Jennefelt i sin bok: The Corporate Rock Star. De relationer som fungerar bäst är byggda på att respektive part vill ge ett betydande värde som till den andra. Det handlar om att verkligen intressera sig för vad den andra behöver och hur du kan hjälpa din motpart att tillfredsställa detta behov. När du ger något av värde, så vill den andra parten ofta ge tillbaka något av värde till dig. Det uppstår ett ömsesidigt förtroende för att ni kan hjälpa varandra och det finns ett värde i att bygga en relation mellan er.

Generositet kan visas på många olika sätt. Det kan t.ex vara genom att ge kunskap, att ge råd inom ett område där du är duktig, det kan vara en introduktion till någon annan i ditt nätverk, det kan vara att du lyssnar och hjälper till med ett problem som den andra har.

Fundera på: vad kan du ge idag?

2. Var en bra lyssnare

Alla vill bli lyssnade på och förstådda. Om du inte kan lyssna är det svårt att bygga förtroende för att du kan hjälpa till och visa din generositet på bästa sätt. Att vara en bra lyssnare är grunden till att bygga meningsfulla relationer och därmed ett bra nätverk.

Om du lyssnar på en konversation mellan två människor så hör du ofta ”jag gjorde det, jag ville ha det, jag önskar det”. Det är ”jag, jag, jag, jag och åter jag”. Lägg märke till hur du själv pratar med dina vänner, dina kollegor och dina kunder. Är det genom att ställa frågor och genuint intressera dig för din motpart eller är det genom att berätta vad du har gjort, vill och ska?

På vilket sätt tror du att du är bäst som lyssnare? Den enklaste vägen till att bli en bättre lyssnare är genom att sluta att avbryta andra när de pratar. Börja öva på det.

3. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad

Du kan ha världens bästa produkter och tjänster. Du kan vara en av de smartaste och bästa inom ditt området. Men om du har dåligt rykte så betyder inget av det andra något för dig. Du måste bygga ett positivt rykte för att kunna bygga ditt nätverk och bygga meningsfulla relationer. Vi har alla olika personliga värderingar vilket leder till olika typer av handlingar och beteende. Men behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Det låter kanske enkelt men det är förvånande hur få som kommer ihåg denna regel.

En utmaning till dig: Nästa gång en telefonförsäljare ringer och stör dig, fundera på hur du behandlar den personen. Det kan mycket väl vara den blivande VDn för din kommande arbetsgivare som just har ringt dig.

4. Fira när andra lyckas

Första gången som jag blev befordrad så minns jag mycket väl hur en av våra affärspartners ringde upp och gratulerade mig. Det fick mig att känna mig tacksam, motiverad och det stärkte vår relation.

Hur kan du uppmärksamma andras framgångar? Hur kan du stärka relationerna i ditt nätverk? Det kan såklart vara ett enkelt meddelande på Linked In, ett email, ett telefonsamtal eller ett personligt möte.

5. Fokusera på de som ger dig energi

Du hinner inte bygga lika djupa relationer med alla i ditt nätverk. Det finns helt enkelt inte timmar på dygnet till detta. Så fundera på vilka relationer du vill ha, vilka ger dig energi och värde. Fokusera på att bygga dessa relationer. Det är sunt att fundera på vilka som inte ger tillbaka energi till dig, fråga dig först vad det kan bero på? Om du bara ger och inte får något tillbaka, då är det sannolikt ingen bra relation som du ska fortsätta med.

medarbetarengagemangmedarbetarengagemang

 

Leave a Reply