Var en ledare och inte bara en informationsförmedlare

Vill du vara en ledare eller en informationsförmedlare?

I en organisation så blir cheferna ofta överösta med information, t.ex: olika direktiv, feedback från kunder, feedback från andra organisationer och annan information.

Se upp med vad för hur du förmedlar denna information till dina egna medarbetare.

Se till att du först förstår direktivet eller informationen som kommer och varför det är viktigt så att du i din tur kan sälja in detta till dina medarbetare. Samla detta och ta upp det som är relevant t.ex vid ett återkommande veckomöte.

Om du bara skickar vidare allt som kommer så blir du snarare en informationsförmedlare eller t.o.m en ”spammare” och du riskerar att tappa förtroende hos dina medarbetare.

En av de svåraste situationer som kan uppstå är att du får ett direktiv från din chef som du inte själv köper in på att genomföra. Här är det extra viktigt att inse att du representerar din arbetsgivare och att ditt jobb är att genomföra det uppdrag som du är anställd att göra.

Ta såklart den diskussion som du anser att du behöver med dig egen chef först men därefter är det ditt jobb att representera din verksamhet och inte skylla på att ”detta är något som de där uppe har sagt att vi ska genomföra”.

Den kommande veckan är din utmaning att fundera lite extra på hur du kommunicerar information och direktiv till dina anställda så att du gör det som en ledare och inte som en informationsförmedlare.

Hur set det ut i din organisation? Är ni ledare eller informationsförmedlare?

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en plattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang.

Vår plattform avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter: PulsMeter  ChangeDriver OSAMeter

Leave a Reply