Den vanligaste formen av dåligt ledarskap

frånvarande ledarskap

Kan du avgöra om du blivit utsatt för eller utsätter andra för den vanligaste formen av ett dåligt ledarskap?

Vi har tidigare skrivit olika blogginlägg om dåligt ledarskap, t.ex Fem exempel på ledarskap som dödar medarbetarengagemang, men det finns ett ledarbeteende som många flyger under radarn med: ”frånvarande ledarskap”. Enligt en artikel i HBR är detta den vanligaste formen av dåligt ledarskap.

Här är tre symptom på ”frånvarande ledarskap”:

1. De är psykiskt frånvarande

Ledarna är säkert på plats fysiskt men de bryr sig inte riktigt om vad som händer. De kanske ger beröm och positiv feedback trots att alla vet att det är kris och att arbetsinsatsen behöver förbättras, tydligare riktlinjer och förväntningar behöver tas fram. De frånvarande ledarna undviker ofta delaktighet både från teamet och från dem själva.

2. De flyger under radarn

Det finns stora risker att ledningen för er organisation inte känner till att de har ett problem med frånvarande ledare – detta därför att de ofta flyger under radarn. Sällan hålls frånvarande ledare ansvariga för deras beslut eller åtgärder – just därför att de inte fattar några beslut eller genomför några åtgärder eller förändringar. De flyter på och låter teamet själva driva saker och ting framåt.

3. De tillåter för mycket frihet utan riktlinjer

Ledare som detaljstyr sina medarbetare är ett gift för medarbetarengagemanget, men det kan även gälla för ledare som släpper alla beslut till sina anställda utan guidning eller ansvarstagande. Frånvarande ledare låter ofta teamet själv fatta beslut, utan att de har fått några riktlinjer före beslutet och heller ingen återkoppling på hur det gick efter genomfört beslut.

Hur set det ut i din organisation med frånvarande ledare och vad kan du göra åt det?

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en plattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang.

Vår plattform avlastar chefer och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter: PulsMeter och OSAMeter

Join the discussion One Comment

Leave a Reply