Två metoder för pulsande medarbetarundersökningar

By februari 18, 2020För HR-Chefen

Två metoder för pulsande medarbetarundersökningar

Många organisationer går och funderar på om man ska mäta medarbetarengagemang och välmående med pulsande undersökningar lite oftare under året. Kanske du undrar över hur detta fungerar och hur man kan göra?

Man kan mäta medarbetarnas engagemang och välmående på olika sätt och när det gäller pulsande medarbetarundersökningar så sker det vanligtvis genom två huvudsakliga metoder:

  1. Mät ofta med blandade frågepaket
  2. Mät fokuserade områden

Vi går igenom vad metoderna innebär samt deras för- och nackdelar.

Metod 1: Mät ofta med blandade frågor

Här ställer man färre frågor ofta, ibland varje eller varannan vecka, ibland en gång i månaden för att upptäcka trender och tidiga varningssignaler.

Några fördelar med denna metod:
+Upptäcker snabbt tidiga varningssignaler och ser trender
+Bra för de som är vana vid att jobba agilt
+Ger högt fokus på engagemang om man jobbar med resultatet

Några nackdelar med denna metod:
- Cheferna behöver vara redo att diskutera resultat så ofta. Kan kräva en förändringsresa innan man kör igång.
- Kan trötta ut medarbetarna om inget händer eller ingen bryr sig om resultatet

Metod 2: Mät fokuserade områden

Ofta gör man en stor baselinemätning en gång per år för att få ett komplett resultat att jobba med. Man tar fram aktiviteter inom olika områden och väljer att pulsmäta utvalda områden, gärna de som man har valt att fokusera på. Dessa pulsmätningar brukar göras kvartalsvis.

 

Några fördelar med denna metod:
+Mindre förändring om organisationen är van vid en större mätning per år
+Får organisationen att fokusera och agera på det som är viktigast

Några nackdelar med denna metod:
- Kan missa varningssignaler inom områden man inte har mätt på länge
- Kan bli frågor som är mindre relevanta för vissa team, om man mäter samma frågor för alla
- Kan bli komplexa mätningar (dålig översikt) om man har olika frågor i olika grupper

Du kan mäta en gång om året eller varje vecka men om inte chefen vet vad hen ska göra med mätdatan och om inte medarbetarna är med och tar ansvar så kommer inget att hända.
Så det viktiga är hur du jobbar med medarbetarengagemang och väljer den mätmetod som passar bäst in för just din organisation.
Lycka till och hör såklart av dig om du undrar något 🙂

Lycka till!

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Join the discussion One Comment

Leave a Reply