Vanliga fallgropar med en pulsande medarbetarundersökning

By februari 28, 2020För HR-Chefen
Vanliga fallgropar när man jobbar med en pulsande medarbetarundersökning

Vanliga fallgropar när man jobbar med en pulsande medarbetarundersökning

Många organisationer som börjar att arbeta med pulsande medarbetarundersökningar lyckas väldigt väl men andra inte. Att man inte lyckas kan bero på olika orsaker.

Här kommer de vanligaste orsakerna som du bör vara uppmärksam på och fundera över:

olika orsaker:

1

Medarbetarna förstår inte varför ni jobbar med pulsmätningar

Som medarbetare vill jag förstå "what's in it for me"? Varför ska jag svara på frågor oftare än vanligt? Vad ger det mig och vad kommer att ske med mina svar?
2

Man mäter ofta men pratar inte om resultatet - medarbetarna tröttnar

Att bara mäta och samla data gör ingen skillnad. Det tröttar ut medarbetarna och förmodligen minskar även engagemanget. Ska man mäta ofta måste man även prata om och reflektera över resultatet ofta.
3

Cheferna är inte förberedda på hur de ska arbeta med pulsmätningar: en gång om året till ett mer agilt arbete

Om inte cheferna är förberedda på hur ni ska jobba med pulsmätningar så blir det inte bra. Chefen måste också förstå vad detta kan ge mig som chef, hur pulsande medarbetarundersökningar kan hjälpa mig och mitt team att må och prestera bättre.
4

Cheferna upplever att de blir kontrollerade

Använder man datan från en pulsande medarbetarundersökning på fel sätt: som ett kontrollverktyg för chefer så blir det inte bra. Syftet med en pulsad medarabetarundersökning är att ge chefen data och underlag ofta för att snabbt kunna agera tillsammans med sitt team. Inte för att chefen ska känna sig mer kontrollerad. Att känna sig kontrollerad kan vara väldigt negativt för medarbetarengagemang.
5

Man mäter samma fråga vecka efter vecka

Att mäta samma frågor varje vecka är ett säkert sätt att trötta ut sina medarbetare. Det händer inte så mycket från vecka till vecka, det är svårt att få någon vettig förändring med så kort tidshorisont. Ska man mäta veckovis så bör frågorna alterneras.
6

Mäter frågor som inte är relevanta för teamet eller medarbetarna

Om man som team valt att jobba med ett visst område och om sedan organisationen mäter något helt annat, då blir inte frågorna relevanta. Ska man mäta fokuserade områden så är det viktigt att dessa områden är relevant för de som jobbar med dem.
Du kan mäta en gång om året eller varje vecka men om inte chefen vet vad hen ska göra med mätdatan och om inte medarbetarna är med och tar ansvar så kommer inget att hända.
Så det viktiga är hur du jobbar med medarbetarengagemang och väljer den mätmetod som passar bäst in för just din organisation.
Lycka till och hör såklart av dig om du undrar något 🙂

Lycka till!

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Leave a Reply